Frist: 28. Feb

Ecura søkjer sjukepleiar/ vernepleiar/ miljøterapeut til Årdal

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Som miljøterapeut vil du arbeida i team med fokus på kvalitet, tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av målretta miljøterapeutisk arbeid i tråd med gjeldande lovverk. Oppgåvene dine vil vera tett knytt opp mot teamet for å bidra til at brukarane opplev ein heilskapleg og føresjåeleg kvardag med trygge rammer.  Med veiledning frå Fagkonsulent i fagteamet.

Me søker deg med rett innstilling og haldningar til det viktige arbeidet som skal gjerast. Me kan tilby ein variert arbeidskvardag med stort fokus på kvalitet i arbeidet, godt arbeidsmiljø med ulike kollegaer i ulike aldrar, og eit sterkt tverrfagleg samarbeid.


Kvalifikasjonane dine:

 • Sjukepleier eller Vernepleiar.
 • Personar med anna 3-årig relevant helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning vert også oppmoda om å søka.
 • Vidareutdanning innan psykisk helsevern, miljøterapi eller liknande er eit føremonn.
 • Kompetanse og/eller erfaring frå miljøterapeutisk arbeid.
 • Kunnskap om og erfaring med relevant regelverk; HOL Kap9
 • Komplementære ferdigheiter innan friluftsliv, idrett, musikk, handverk etc.
 • Førarkort klasse B.


Eigenskapane dine:

 • Fagleg engasjert, med gode evner til å integrere daglegdagse gjeremål i miljøbehandlinga.
 • Ansvarsbevisst.
 • Kreativ og endringsorientert, samt lojal mot planar.
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner.
 • Initiativrik og søkjer å finna gode løysingar saman med det tverrfaglege arbeidsmiljøet.
 • Fleksibel og godt humør.
 • Personleg eigenheit vil bli tillagd avgjerande vekt.
 • Av oppdraga si art oppfordrast menn til å søke.

 
Me tilbyr:

 • 100% fast stilling i medleverturnus
 • Veileding frå Fagkonsulent i tett samarbeid med Spesialisthelsetjenesten
 • Eigne opplærings- og rettleiingsprogram.
 • Arbeidsmiljø med engasjerte og positive kollegaar.
 • Konkurransedyktige vilkår, gode pensjons og forsikringsvilkår
 • Lønn etter avtale
 • Gode mogelegheiter for personleg utvikling og karrieremuligheter i selskap i vekst

Me krev godkjend politiattest i henhold til gjeldande lovverk. Dei som vert tilsett må etterleva Ecura sine verdigrunnlag i arbeidet og har eit sterkt ynskje om å utgjera ein skilnad for arbeidsgjevarar, tenestemottakarar og deira pårørande.


For mer informasjon
Avd leder Jonas Elle, tlf 47 66 99 45 epost: jonas.elle@ecura.no
Regionleder Bjarni H. Valsson tlf 95 04 16 38 epost: bjarni.valsson@ecura.no 

 

Søknadsfrist: 28.02.21

Gå til søknadsskjema
Til toppen