Frist: 27. Oct

HMR Hydeq søkjer leiar innkjøp og ettermarknad

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Er du klar for ei høgteknologisk produksjonsbedrift?

Då vår noverande leiar har gått over i ein annan stilling i bedrifta, søkjer no HMR Hydeq AS etter ny leiar for innkjøps- og ettermarknadsavdeling. Stillinga vil inngå i driftsstøtteavdelinga vår og din bransjeerfaring og evne til sjølvstendigheit og team-leiing vil bli vektlagt ved vurdering av kandidatar.

Ansvarsområde:

 • Overordna ansvar for innkjøp, logistikk og ettermarknad
 • Innhente tilbod frå leverandørar og foreta kommersiell tilbodsevaluering
 • Utarbeide, forhandle og følge opp innkjøpskontrakter på materiell, utstyr og tenester
 • Delta i kalkylearbeid for nye prosjekter
 • Sikre kontinuerleg utvikling og implementering av effektive innkjøps- og arbeidsprosessar
 • Personalansvar for tilsette i avdelinga

Ønskede kvalifikasjonar:

 • Høgare relevant utdanning innan teknisk, økonomi og/ eller innkjøp
 • Fordel med leiarerfaring
 • Erfaring med internasjonal handel er ein fordel
 • Erfaring med ERP system, fortrinnsvis Dynamics NAV
 • Forhandlingsvant og løysingsorientert
 • Flytande norsk og engelsk, skriftleg og munnleg
 • Relevant lang erfaring kan kompensere for utdanning

Personlege eigenskapar:

 • God arbeidskapasitet
 • Evne til kunne handtere fleire oppgåver samtidig
 • Strukturert og systematisk
 • Imøtekommande og samarbeidsorientert
 • Fagleg nysgjerrig med fokus på kontinuerleg forbetring og utvikling
 • Analytisk med evne til å tenke heilskapleg og langsiktig

Me tilbyr:

 • Ein innovativ og framtidsretta arbeidsplass
 • Gode moglegheiter for utvikling og påverking
 • Plass i bedriftenes leiargruppe
 • Gode vilkår for rett person
 • Rapportering til dagleg leiar

 

For spørsmål og meir informasjon om stillinga: 

 • Tor Erik Sveen, Dagleg leiar, tlf. 900 98 636
 • Bente Sissel Myrland, Leder lønn- og personalavdeling, tlf. 480 22 677

 

Søknadsfrist: 27.10.2019

Arbeidsstad: Øvre Årdal

Gå til søknadsskjema
Til toppen