Frist: 20. Dec

HNU søkjer prosjektleiar/forretningsutviklar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Høyanger Næringsutvikling AS (HNU) søkjer etter prosjektleiar/forretningsutviklar i eit 3-årig engasjement.

Bakgrunn
HNU har over tid hatt ansvar for drifting og utvikling av Høyanger Næringspark, og spelar ei aktiv rolle i arbeidet med å vidareutvikle aktiviteten i næringslokala til Leira Næringspark. Desse fleksible og framtidsretta næringslokala i Høyanger tettstad er på om lag 30 000m2, med potensial for utviding.

Det er for tida eit sterkt fokus på sirkulærøkonomi og det grøne skiftet i Høyanger, og etableringar og prosjekt knytt til desse stikkorda. HNU ønskjer som eit ledd i denne satsinga å tilsette ein nøkkelperson som kan arbeide med å få på plass meir berekraftig industri- og næringsaktivitet i dei ovanfor nemde lokala.


Hovudarbeidsoppgåver 

  • Drifting og utvikling av Høyanger Næringspark og Leira Næringspark.
  • Aktivt salsarbeid med mål om å tiltrekke seg fleire leigetakarar/verksemder.
  • Prosjektstyring.
  • Andre oppgåver etter nærare avtale.

 

Eigenskapar vi ser etter 

  • Du er salsorientert og har evne til å finne framtidsretta prosjekt/verksemder som har eit etableringspotensiale i Høyanger.
  • Du har gjennomføringsevne og kan jobbe strukturert og målretta.
  • Du har høgt engasjement og stort pågangsmot.
  • Du har gode skriftlege og munnlege framstillingsevner på norsk og engelsk.
  • Du har god kjennskap til utviklinga innan sirkulærindustri og det grøne skiftet.

 

Kompetansekrav
Det er ingen formelle krav til stillinga, men relevant høgare utdanning og/eller erfaring med prosjektutvikling er eit føremon. Skaparevne og teft for forretningsutvikling vil vege tungt i vurderinga av kandidatar til stillinga.

Gode pensjons- og forsikringsordningar. Løn etter avtale. Tiltreding snarast. 

Søknad kan sendast på e-post til: terje@hnu.no.

Kontakt; Styreleiar Petter Sortland tlf 91 16 45 46 eller Næringssjef Terje Søreide tlf 95 19 84 51

 

Søknadsfrist: 20. desember 2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen