Frist: Snarest

Høyanger kommune søkjer ferievikarar i 2020

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vi treng vikariat i tidsrommet medio juni – medio august med hovudvekt på juli månad.

Høyanger kommune søkjer etter ferievikarar innan:

 • Institusjonstenesta (Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim)
 • Open omsorg (Høyanger, Lavik og Sørsida)
 • Sentralkjøkkenet
 • Legekontor

Vi treng vikariat i tidsrommet medio juni – medio august med hovudvekt på juli månad.


Vi treng følgjande stillingsgrupper:

 • Sjukepleiarar
 • Helsefagarbeidarar
 • Sjukepleiarstudentar
 • Miljøarbeidarar
 • Helsesekretær
 • Assistentar


Minste alder er fylte 18 år. Søkjarar til open omsorg må ha førarkort. Søkjarar som har vore i ferievikariat tidlegare, og som kan arbeide minimum 6 veker samanhengande vil verte prioriterte. Politiattest må leggast fram ved tilsetting. Tidsrommet medio juni – medio august med hovudvekt på juli månad.

Løn etter tariff - sjukepleiarstudentar vert løna utifrå kor langt ein er kome i studiet.


Søknaden må innehalde opplysningar om:

 • Tidsrommet du kan arbeide og kvar du primært ønskjer å arbeide
 • Utdanning og evt. praksis
 • Telefonnummer/mailadresse du kan treffast på


Kontaktpersonar:
Høyanger sjukeheim: Institusjonsleiar, Sonja Myrekrok, tlf. 992 19 328
Kyrkjebø sjukeheim: Institusjonsleiar, Oddny Sørestrand, tlf. 992 19 361
Open omsorg Høyanger: Einingsleiar, Oddveig Eide, tlf. 992 19 305 / eller ass.einingsleiar, Stine Tufte, tlf 992 19 315
Open omsorg Lavik: Konstituert einingsleiar, Tonje Systad, tlf. 992 19 324
Open omsorg Sørsida: Einingsleiar, Monica Dåvøy, tlf. 992 19 326
Sentralkjøkkenet: Tlf. 577 11 658
Legekontor: Dagleg leiar, Tonje Strandos, tlf 992 36 155

 

Søknad via vårt søknadssenter . Merk søknad med sak 19/1011

Gå til søknadsskjema
Til toppen