Frist: 20. Sep

Høyanger kommune søkjer helsefagarbeidarar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vi har ledige stillingar som helsefagarbeidarar til Open Omsorg Lavik, og sjukeheimane i Høyanger og Kyrkjebø.

Helsefagarbeidar til Open Omsorg Lavik

Open omsorg Lavik er lokalisert i Lavik Helsesenter. Eininga yter heimebaserte tenester til om lag 60 brukarar i Lavik og Vadheim. Stillinga inneber arbeid i heimesjukepleien. I tillegg til heimebaserte tenester er det PU-teneste som har lokalisering i eige bygg nær helsesenteret.

100 % fast stilling frå snarast. Arbeidstid: turnus med arbeid 3.kvar helg.

75% av stillinga ligg fast i turnus ved heimesjukepleien og 25% i timebank fortrinnsvis ved same eining. Dersom ein ikkje klarer å fylle opp timebank ved same eining må ein pårekne arbeid ved PU tenesta Lavik.


Vi ønskjer søkjarar som har:

 • utdanning som helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar/hjelpepleiar
 • førarkort kl. B
 • tilfredstillande norsk-kunnskapar
 • evne til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre
 • evne til å være fleksibel og samarbeidsvillig
 • godt humør

   

Løn etter gjeldande tariff. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar. Den som vert tilsett må legge fram politiattest.

Link til søknadsskjema: Send søknad

For mer informasjon, kontakt: Tonje Førde Systad - einingsleiar, Tlf: +47 57714480,
Mobil +47 99219324, Epost: tonje.forde.systad@hoyanger.kommune.no.

 

 

Helsefagarbeidarar til Høyanger og Kyrkjebø

Vi har ledig heile faste stillingar ved sjukeheimane (Høyanger og Kyrkjebø).

Arbeidstid: årsturnus (arbeid 3.kvar helg).

Dei som vert tilsett må kunne arbeide inntil 25% av stillinga på timebank dvs frie timar i årsturnus.


Vi ønskjer søkjarar som har:

 • utdanning som helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar/hjelpepleiar
 • tilfredstillande norsk-kunnskapar
 • evne til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre
 • er fleksibel og samarbeidsvillig
 • godt humør

Løn etter gjeldande tariff. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar.

Link til søknadsskjema: Send søknad

For mer informasjon, kontakt: Høyanger sjukeheim ,Sonja Myrekrok, Tlf: +47 57711602,
Mobil +47 99219328, Epost: sonja.myrekrok@hoyanger.kommune.no.

 

Søknadsfrist: 20.09.2020

 

Gå til søknadsskjema
Til toppen