Frist: 12. Jun

Hydro Årdal søker handlingsansvarlig operatør og operatør med særskilt ansvar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Årdal metallverk har ledige stillinger i Elektrolyse som «Handlingsansvarlig operatør» og «Operatør med særskilt ansvar».

Ansvarsområde

Begge rollene er utførende operatør sammen med øvrige skiftoperatører. Dette innebærer daglige driftsoppgaver og prosessovervåking. Mange av arbeidsoppgavene utføres med kjøretøy eller kran. Rollene har imidlertid et utvidet ansvar utover operatør-jobben.

«Handlingsansvarlig operatør» har et overordnet ansvar for HMS, produksjon og bemanning utenom ordinær arbeidstid. Dette innebærer blant annet:

 • Aktivt bidra til godt helse, miljø og sikkerhetsarbeid i teamet, og gå foran som rollemodell
 • Tre fram og ta handlingsansvar i uforutsette situasjoner
 • Ansvar for å rapportere HMS-hendelser og andre avvik
 • Planlegge arbeidet på skiftet og disponere ressurser
 • Daglig oppfølging av produksjon, tavle og skiftlogg
 • Organisere opplæring på skiftet i samarbeid med Områdeleder
 • Lede skiftoppstartsmøtet og morgenmøtet
 • Skaffe ressurser ved uforutsett fravær

«Operatør med særskilt ansvar» har et utvidet ansvar for utvikling og oppfølging av standarder innen kritiske prosesser og forbedringsarbeid. Stillingen er også stedfortreder for «Handlingsansvarlig operatør». Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Aktivt bidra til godt helse, miljø og sikkerhetsarbeid i teamet, og gå foran som rollemodell
 • Tre inn i Handlingsansvarlig sin rolle ved behov
 • Overvåking av prosess og oppfølging av avvik
 • Delta i forbedringsgrupper og forbedringsarbeid, og støtte skiftet ved implementering av standarder
 • Delta i kompetanseutvikling for nyansatte og for teamet forøvrig

Kvalifikasjoner

For begge rollene gjelder:

 • Fagbrev innen relevant fag
 • Sertifikat klasse B. Sertifikat for truck og kran er ønskelig
 • Erfaring fra drift elektrolyse er ønskelig
 • Gode holdninger til helse, miljø og sikkerhet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også god til å jobbe i team
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Tilleggsinformasjon

Vi søker deg som er selvstendig, målrettet og initiativrik. Du må være motivert og ansvarsbevisst, med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.

Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Stillingene vil inngå en en 5-skiftsordning.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger.

Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og attester med din søknad. Opplys gjerne om du er interessert i en eller begge rollene.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post.

Kontakter

Gå til søknadsskjema
Til toppen