Frist: 31. des.
(Foto: Øyvind Breivik)

Hydro Energi Sogn søkjer byggingeniør

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Hydro Energi Sogn er inne i en periode med store oppgraderinger på aggregater, mekaniske konstruksjoner i vannveien og dammer. For å styrke vår kompetanse og kapasitet innen fagfeltet bygg og anlegg, søker vi etter en bygg-ingeniør.

Ansvarsområde:

Byggingeniør vil inngå i staben som har teknisk ansvar for alle damanlegg og kraftstasjoner i Hydro Energi Sogn. I tillegg vil Byggingeniør være prosjektleder for relevante prosjekter. Dette innebærer blant annet:

 • Prosjektledelse; både i forstudier- og i gjennomføringsfasen
 • Kontraktsadministrasjon i samarbeid med innkjøpsavdeling
 • Disiplin- og kvalitetsledelse, samt drive kontinuerlig forbedring innen fagfeltet bygg
 • Anleggsledelse, samt oppfølging av pågående arbeid
 • Bidra ved tilstandsinspeksjoner og vedlikeholdsanalyser, samt utvikling av vedlikeholdsprogrammer
 • Vedlikeholdsoppfølging på kraftstasjonsbygg, dammer, inntakskonstruksjoner, tunneler og anleggsveier
 • Eiendomsforvaltning, samt kontakt med interessenter og omgivelser
 • Skape et positivt og stimulerende arbeidsmiljø, samt sørge for at virksomheten drives uten skade på personell, eiendommer, indre og ytre miljø

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør/Master innenfor byggfaget eller tilsvarende
 • Proaktiv og målrettet HMS- holdning
 • Erfaring fra prosjektledelse og vedlikehold
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner

Vi ser etter en handlekraftig og resultatorientert person som setter sikkerhetsarbeid høyt. Det er ein forutsetning med god helse og god fysisk form, da det må påregnes arbeid i reguleringsområdet.

Annen informasjon:

Stillingen vil inngå i avdeling for Drift og vedlikeholdsstøtte.

Vi tilbyr en meget variert og ansvarsfull stilling, med gode utsikter for faglig og personlig utvikling i et høykompetent fagmiljø. Arbeidssted er i utgangspunktet Fortun i Luster Kommune, der det finnes svært gode muligheter for å dyrke friluftsinteresser i storslått natur i Årdal og Luster kommune.

Det må påregnes noe reisevirksomhet til Oslo og de ulike kraftverksstedene, da vår filosofi er å bruke våre spesialister der de trengs mest.

For mer informasjon:

Gå til søknadsskjema
Til toppen