Frist: 4. feb.
Jørn Lund working at the gas treatment plant, maintenance engineer. (Foto: Halvor Molland)

Hydro Energi Sogn søkjer energimontør

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Hydro Energi Sogn har 27 ansatte, og drifter og vedlikeholder 6 kraftverk i Årdal og Luster kommune.

Vedlikeholdsavdelingen har 18 ansatte, og har ansvar for drift og vedlikehold av kraftstasjonene og tilhørende reguleringsanlegg. Da en av våre operatører i vedlikeholdsavdelingen går av med pensjon, søker vi hans etterfølger.

Ansvarsområde

Energimontør rapporterer til Vedlikeholdsleder, og har ansvar for utførelse av forebyggende vedlikeholdsaktiviteter. Dette innebærer blant annet:

 • Planlegging av vedlikeholdsaktiviteter i samarbeid med andre fagdisipliner
 • Leder for sikkerhet vannvei og høyspenning
 • Delta i vaktordning
 • Aktiv bidragsyter i kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Oppdatering av vedlikeholdssystemet SAP
 • Delta i vedlikeholds- og investeringsprosjekter
 • Ivareta eksterne og interne HMS krav

Kvalifikasjoner

 • Energimontør/elektriker eller tilsvarende fagbrev. Flere fagbrev er en fordel.
 • Erfaring fra relevant industri er ønskelig
 • Erfaring med SAP vedlikeholdssystem eller tilsvarende
 • Norsk og engelsk - skriftlig og muntlig
 • Kompetanse innen tegningslesing, teknisk forståelse og feilsøking
 • Gode samarbeidsevner samtidig som du må være selvstendig

Stillingen stiller store krav til fagkunnskap og nøyaktighet, og mye av vedlikeholdsoppgavene utføres i reguleringsanleggene i storslagen natur - sommer som vinter. Du må være i god fysisk form, da du vil delta under snømåling, inspeksjoner i trykksjakter, tuneller og andre oppgaver i reguleringsområdet.

Gå til søknadsskjema
Til toppen