Frist: 25. feb.
(Foto: Halvor Molland)

Hydro søker avdelingsleder Strøm, luft, vann, varme, Årdal metallverk

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Da vår avdelingsleder går over i annen stilling for å styrke fokus på forbedrings- og moderniseringsprosjekt, søker vi ny avdelingsleder.

Teknisk enhet ved Årdal metallverk har ansvar for felles vedlikeholdsfunksjoner, infrastruktur, IS/IT, og prosjekter ved Årdal metallverk. Metallverket ønsker å utvikle enheten ved å samle ressurser og spisse funksjoner. Dette vil sette oss bedre i stand til å videreutvikle vedlikehold og håndtere større prosjekter som skal gjennomføres ved metallverket. Teknisk enhet er fabrikkens spydspiss for å ivareta framtidens muligheter innen digitalisering og automatisering.

Avdeling «strøm, luft, vann, varme» (SLVV) ligger under Teknisk enhet, og er ansvarlig for drift og vedlikehold av all strømforsyning, inkludert likeretteranlegg, ved Hydro i Årdal. Avdelingen har også ansvar for leveranse av luft, vann og varme til bedriften. 

Ansvarsområde

Avdelingsleder SLVV har ansvar for drift og vedlikehold av strømforsyningsanlegg, samt forsyning av luft, vann og varme ved bedriften. Dette innebærer blant annet:

 • Aktivt og forebyggende HMS-arbeid
 • Sikre stabil og trygg strømforsyning til metallverket i et langsiktig perspektiv
 • Pådriver i å videreutvikle vedlikeholdsystematikk og fagmiljø i avdelingen
 • Ta del i utvikling og samarbeid med aktører innen strømforsyning; som Statnett og Hydro Energi
 • Bidra aktivt i faglig samarbeid og nettverk på tvers av fabrikkstedene i Hydro
 • Faglig utvikling og oppfølging av medarbeiderne i avdelingen
 • Følge opp måltall og økonomi for avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller Master innen elkraft
 • Godkjenning som sakkyndig driftsleder er en fordel
 • Erfaring innen industri eller kraftforsyning
 • Ledererfaring
 • Vi søker deg som er en sterk og klar leder, som er proaktiv og framoverlent, og som ønsker å utvikle deg i et spennende miljø.

Kontakter

Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på epost.

Tilleggsinformasjon

Stillingen rapporterer til Teknisk sjef, og inngår i Teknisk enhet sin ledergruppe.

Stillingen er sentral i Teknisk enhet, og gir gode muligheter for å utvikle seg i et spennende selskap.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrerte deler av Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer i. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger.

Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad.

I vår rekrutteringsprosess benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk.

Gå til søknadsskjema
Til toppen