Frist: 15. Sep

Hydro søker fagleder helse og arbeidsmiljø

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vil du være med på å forme vår historie med dine personlige egenskaper, kompetanse og ambisjoner? Hydro har 35 000 ansatte verden over som utvinner, produserer, former og resirkulerer verdens mest fleksible og bærekraftige metall og leverer et utall nyskapende produkter og løsninger.

Hydro Høyanger består av en elektrolysehall for produksjon av primæraluminium og et støperi for produksjon av valseblokker. Vi er omkring 160 fast ansatte, og har en årsproduksjon på ca. 65 000 tonn flytende aluminium og ca. 92 000 tonn valseblokk. Produksjonen er basert på grønn fornybar energi, der brorparten av metallet leveres til bilindustrien.

I vår HMS-K-avdeling, har vi ledig stilling som Fagleder helse og arbeidsmiljø. 

Ansvarsområde

 • Fagleder helse og arbeidsmiljø vil ha prosesseieransvar for fagområdet helse og arbeidsmiljø. Dette innebærer blant annet:
 • Utføre målinger og kartlegginger, samt oppfølging og koordinering av helse- og arbeidsmiljøarbeid ute i avdelingene
 • Lede, prioritere og gjennomføre oppgaver og prosjekt innen fagområdet
 • Delta i relevante møter og fora knyttet til fagområdet; både lokalt og sentralt
 • Følge opp og ta eierskap til måleprogram, analyser, kartlegginger og rapportering innen eget fagområde
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid relatert til arbeidsmiljø, herunder kjemikaliehåndtering, stoffkartotek og arbeidsmiljøkartlegging

Fagleder helse og arbeidsmiljø vil inngå i HMS-avdelingens fagteam, og vil også få arbeidsoppgaver innenfor fagområdene miljø og sikkerhet.

Stillingen har medansvar for metallverkets totale resultat og plikter å være en bidragsyter i arbeidet med å ivareta metallverkets totalitet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på Bachelor-nivå, gjerne innen yrkeshygiene e.l.
 • Erfaring med HMS-arbeid, og spesielt innen fagfeltet arbeidsmiljø er ønskelig
 • Erfaring med lab-analyse er en fordel
 • Sterke kommunikasjonsevner og erfaring med å bygge relasjoner
 • Systematisk og strukturert i arbeidet
 • Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe i tråd med Hydro sine verdier

Som Fagleder i HMS-avdelingen må du være en god rollemodell ved å vise gode HMS-holdninger og -adferd. 

Annen informasjon

Stillingen rapporterer til Enhetsleder HMS-K.

Stillingen er faglig spennende, og vil gi gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger.

Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad.

I vår rekrutteringsprosess benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk

Kontakter: 

Gå til søknadsskjema
Til toppen