Frist: 25. feb.
(Foto: Halvor Molland)

Hydro søker fagleder kjøretøy

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Teknisk enhet ved Årdal Metallverk har ansvar for felles vedlikeholdsfunksjoner, infrastruktur, IS/IT, og prosjekter ved Årdal metallverk. Metallverket ønsker å utvikle enheten ved å samle ressurser og spisse funksjoner. Dette vil sette oss bedre i stand til å videreutvikle vedlikehold og håndtere større prosjekter som skal gjennomføres ved metallverket. Teknisk enhet er fabrikkens spydspiss for å ivareta framtidens muligheter innen digitalisering og automatisering.

Kjøretøyverksted ligger under Teknisk Enhet, og har ansvar for korrektivt og forebyggende vedlikehold av produksjonskjøretøy ved metallverket. Det er svært viktig med høy oppetid for disse kjøretøyene, for å opprettholde stabil drift i produksjonsanleggene. Årdal metallverk endrer organisasjonsstrukturen i Teknisk enhet for å styrke vedlikeholdsmiljøet ved metallverket, og i den forbindelse søker vi etter fagleder til kjøretøyverkstedet.

Ansvarsområde

Fagleder Kjøretøy har hovedansvar for daglig drift av Kjøretøyverksted. Dette innebærer blant annet:

  • Ansvar for HMS, kostnader og kvalitet på arbeidet ved kjøretøyverksted
  • Sikre systematisk vedlikehold av køyretøy
  • Planlegge, prioritere og følge opp daglig drift av verkstedet
  • Sikre høy oppetid på kjøretøyparken
  • Kommunikasjon med kunder og leverandører

Kvalifikasjoner

  • Relevant teknisk utdannelse på teknisk fagskole eller Bachelor-nivå
  • Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
  • Erfaring fra vedlikehold av kjøretøy
  • Evne å legge til rette for godt samarbeid og god kommunikasjon
  • Systematisk i arbeidet

Kontakter

Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på epost.

Tilleggsinformasjon

Stillingen rapporterer til Avdelingsleder Vedlikehold.

Stillingen gir gode muligheter for å utvikle seg i et spennende selskap.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrerte deler av Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger.

Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad.

I vår rekrutteringsprosess benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk.¨

Gå til søknadsskjema
Til toppen