Frist: 24. sep.
(Bilde: Øyvind Breivik)

Hydro søker områdeleder (driftsleder) elektrolyse ved Årdal metallverk

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Du vil få ansvar for 35 ansatte i området, HMS, drift, kvalitet og kostnader.

Elektrolysen er den største produksjonsenheten ved metallverket med sine 185 medarbeidere. Enheten har høy kompetanse innen drift, prosess og vedlikehold. Da områdeleder i elektrolysehall C har tatt imot nye utfordringer i selskapet, søker vi etter hans etterfølger.

Ansvarsområde

Som områdeleder i elektrolyse vil du ha personalansvar for de 35 ansatte i området, samt ha ansvar for HMS, drift, kvalitet og kostnader. Dette innebærer blant annet

  • Aktivt og forebyggende HMS-arbeid
  • Sikre registrering og oppfølging av bemanning, sykefravær og hendelser
  • Daglig oppfølging av drift i samarbeid med fagleder/prosessingeniør
  • Utarbeide og følge opp måltall for området
  • Delta i enhetens strategiarbeid og videreutvikle organisasjonen
  • Bidra i investeringsbeslutninger samt oppfølging av kostnader

Kvalifikasjoner

  • Høyere teknisk utdannelse er ønskelig, men lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
  • Drifts- og ledererfaring fra aluminiumsindustri eller tilsvarende industri er ønskelig
  • Evne til å ivareta sikkerhet og opplæring, samt utvikling av organisasjon og medarbeidere
  • Evne, lojalitet og holdninger til å utføre jobben i henhold til gjeldende standarder og Hydro sine verdier

Annen informasjon

Stillingen krever en leder som er strukturert, selvstendig og kan stå frem som synlig og tydelig. Områdeleder rapporterer til elektrolysesjef og inngår i enhetens ledergruppe.

For mer informasjon om stillingen, kontakt elektrolysesjef Trond Eirik Jentoftsen (tlf. 97 61 48 27, trond.eirik.jentoftsen@hydro.com) eller HR-spesialist Bodil Madslien (tlf. 41 61 74 58, bodil.madslien@hydro.com).

Gå til søknadsskjema
Til toppen