Frist: 21. Jun

Indre Sogn psykiatrisenter søkjer psykiatrisk sjukepleiar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Ved sengeposten er det ledig 80%  fast stilling som psykiatrisk sjukepleiar eventuelt sjukepleiar frå 1. oktober 2020

Indre Sogn psykiatrisenter er eit moderne DPS delt i seksjon Dag og Døgn. Seksjon Døgn har 13 sengeplassar, aktivitetseining og ambulant team.


Arbeidsoppgåver:

  • Miljøterapeutisk arbeid i turnus, med arbeid tredje kvar helg


Kvalifikasjonar:

  • Erfaring frå psykisk helsearbeid/psykisk helsevern
  • Gode norskkunnskapar, muntleg og skriftleg
  • Sjukepleiar med relevant vidareutdanning


Personlege eigenskapar:

 
 
  • Evne til å samarbeide i team
  • Skape tryggleik hjå pasientar og deira føresatte


Vi tilbyr:

  • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
  • Gode pensjons-og forsikringsordningar
  • Triveleg arbeidsmiljø
  • Fagleg og personleg utvikling  


Kontaktpersonar: 

Sigrid Snitjer
Seksjonsleiar ISP døgn
 (+47) 576 27 552
 
Øyvin Helge Myrmel
Avdelingssjef
 (+47) 415 30 396
 
 
Søknadsfrist: 21.06.2020
Gå til søknadsskjema
Til toppen