Frist: 5. Apr

Kaupanger skule søkjer miljørettleiar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Det er for skuleåret 2020/2021 (01.08.2020 - 31.07.2021) ledige vikariat på til saman 160% som miljørettleiarar ved skulen/SFO + evt andre miljørettleiarstillingar som vert ledig fram mot skulestart.

Kaupanger skule ligg sentralt på Kaupanger, om lag ei mil frå kommunesenteret Sogndal. Skulen er ein 1 - 10 skule, og har i dag 198 elevar og 34 tilsette. I SFO er det om lag 40 born. Kaupanger skule ligg fint til i furuskogen på Kaupanger. På Kaupanger skule jobbar tilsette, elevar og føresette for at alle skal ha det trygt og godt, der skulen skal vere ein god stad for trivsel, utvikling og læring. For meir informasjon om skulen finn de på: www.kaupanger.skule.no 

 

Arbeidsoppgåver:
Arbeid med einskildelevar, grupper og i klasse på klassesteg frå 1.-10. klasse og SFO.


Krav til kompetanse:
Vi søkjer personar med relevant høgskuleutdanning / fagbrev, og erfaring inn mot arbeid med elev(ar)/grupper som treng ekstra tilrettelegging og oppfylging, samt arbeid i SFO.

Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar


Spesielle vilkår for stillinga:
Det vert stilt krav om politiattest av nyare dato.


Vi tilbyr:

  • Løn etter avtaleverket.
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
  • Treningstilbod.
  • Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver.
  • Godt og inkluderande arbeidsmiljø.

 

Kontaktperson:
Kjell Ertesvåg, tenesteleiar/rektor, tlf: 57628900, mobil: 90835333, kjell.ertesvag@sogndal.kommune.no 

 

Søknadsfrist: 05.04.2020

 

Gå til søknadsskjema
Til toppen