Frist: 27. okt.

Lærdal kommune søkjer organisasjon- og personalleiar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Stillinga er ledig frå 01.01.2018 og inngår som del av rådmannen si leiargruppe.

Føremålet med stillinga er å ivareta organisasjonen sitt behov for organisasjon- og personalutvikling, og den daglege styringa av rådmannen sin stab.

Krav til/ønskje om utdanning/praksis

 • Utdanning/praksis i leiing/administrasjon, personalutvikling og -handtering. God IKT-kunnskap er naudsynt.

Sentrale arbeidsoppgåver

 • Organisasjon-, personal- og tenestutvikling
 • Samordning på tvers i organisasjonen
 • Arbeidsgjevarspørsmål, avtaleverk og lønnsforhandlingar
 • Rekruttering, opplæring og kompetanseutvikling
 • HMT-arbeid
 • Sakshandsaming og støtte til utval

Me ønskjer ein leiar som

 • har kunnskap om og interesse for personal- og organisasjonsutvikling
 • har gode leiareigenskapar, er tydeleg, inkluderande og kan bygge gode og trygge relasjonar
 • kan utvikle og vedlikehalda eit godt fag- og arbeidsmiljø
 • kan motivere og engasjere og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har ei positiv og problemløysande innstilling
 • har lyst og vilje til å arbeide i ein hektisk, krevjande og givande kvardag
 • er målretta og resultatorientert

Lønsvilkår

 • løn etter avtale
 • pensjonsordning i KLP

For meir informasjon om stillinga, kontakt rådmann Alf Olsen på alf.olsen@laerdal.kommune.no eller 975 39 292, eller leiar organisasjon og personal, Reni Herland, på reni.herland@laerdal.kommune.no og 958 99 021.

Gå til søknadsskjema
Til toppen