Frist: 1. aug.

Lærdal kommune søkjer pedagog

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

45% engasjement som pedagog i tida 01.08.17-14.08.18.

Stillinga er i hovudsak knytt til mellomsteget. Det er ynskjeleg at den som vert tilsett har spesialpedagogisk kompetanse

Kvalifikasjonar:

  • det er krav om utdanning som lærar
  • ynskjeleg med spesialpedagogisk kompetanse
  • den som vert tilsett må levere gyldig politiattest

Personlege eigenskapar:

  • evne til å motivere andre og utvikle meistringsklima
  • likar å arbeide med menneske og møter menneske på ein god måte
  • er fleksibel og oppteken av å samarbeide

Me kan tilby:

  • løn og arbeidsvilkår etter gjeldande lov og avtaleverk
  • pensjonsordning
  • kommunen er IA-bedrift

For meir informasjon, ta kontakt med Torfinn Grøttebø, Rektor oppvekst Borgund. Mobil: 48136738, torfinn.grottebo@laerdal.kommune.no. 

Gå til søknadsskjema
Til toppen