Frist: 20. Feb

Lærdal kommune søkjer rådgjevar helse og omsorg

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

100% nyoppretta stilling som rådgjevar helse og omsorg.

Føremålet med stillinga er å koordinere arbeidet med å utvikle og iverksette overordna strategiar, planar og prosjekt.
Stillinga inngår i rådmannen sin stab.


Arbeidsoppgåver

 • Koordinering og utvikling av tenesteeiningane som inngår i helse- og omsorgstenesta
 • Leiarstøtte for einingsleiarane
 • Plan, prosess og prosjektarbeid
 • Utgreiing og sakshandsaming
 • Kompetanseutvikling og rådgjeving
 • Kontinuerleg forbetringsarbeid


Kompetansekrav

 • Utdanning på høgskule/universitetsnivå innan relevante fagområde som helse- og omsorg, leiing, og/eller økonomi
 • Erfaring frå leiing
 • Kunnskap om lovverk og sakshandsaming innan fagområdet
 • Kjennskap til og forståing for samspelet mellom politikk, administrasjon og fag
 • God evne til å kommunisere og medverke til samhandling på tvers


Me kan tilby

 • Løn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP med 2& innbetaling
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollega
 • Spanande og utfordrande arbeidsoppgåver

 

 

Alle søkjarar skal søkje elektronisk via søkjeportalen på heimesida vår: www.laerdal.kommune.no.

 

Søknadsfrist: 20.02.2021

Gå til søknadsskjema
Til toppen