Frist: 20. Feb

Lærdal kommune søkjer til felles Landbrukskontor ÅLA - 50% sakshandsamar fast stilling

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

I samband med nye oppgåver knytt til kommunal landbruksforvaltning er det no ledig 50% fast stilling som sakshandsamar.

Kommunane Årdal, Lærdal og Aurland har felles landbruksforvaltning. Lærdal kommune er vertskommune, og landbrukskontoret har kontorplass på Lærdal rådhus. Kontoret har 3 faste stillingar. Lærdal kommune har arbeidsgjevaransvaret for stillinga, og landbrukssjefen er næraste overordna for dei tilsette.


Arbeidsoppgåver

 • Tilskotsforvaltning for mellom anna Verdsarvmidlar, Utvalde kulturlandskap og SMIL-midlar
 • Kommunal sakshandsaming
 • Rådgjeving og informasjonsarbeid
 • Plan- og strategiarbeid


Kompetansekrav

 • Relevant høgare utdanning. Kompetanse innan jus og økonomi er ønskjeleg
 • Realkompetanse og landbruksfagleg kompetanse vert vektlagt
 • Du må gjerne ha erfaring frå arbeid i offentleg forvaltning


Personlege eigenskapar

 • God skriftleg og munnleg framstilling
 • Kunne arbeide sjølvstendig
 • At du er fleksibel og initiativrik 
 • At du er god på å samarbeide, samt arbeider sjølvstendig
 • At du kommuniserer godt med kollega og publikum


Du må disponere eigen bil.
Administrasjonsspråket er nynorsk.


Me kan tilby

 • Eit godt og breitt fagmiljø
 • Spanande, sjølvstendig og utviklande arbeid som er viktig for kommunane
 • Løn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP med 2% innbetaling
 • Tilsetjing etter vanlege kommunale vilkår

 

 

 

 Søknadsfrist: 20.02.2021

Gå til søknadsskjema
Til toppen