Frist: 3. des.
(Foto: Jan-Tore Egge)

Ledig stilling på Farnes skule

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Me har ledig

Me har ledig 100% stilling som personlig assistent som skal arbeide med elevar med særskilde behov.Stillingen er ledig med tiltreding snarast råd.

Arbeidsoppgåver

Som personlig assistent vil arbeidet vera i team, for elevar med særskilde behov, og i ein del av stillinga vil det vera undervisning.

Kvalifikasjonskrav

Me søkjer etter ein person med utdanning som vernepleiar eller førskulelærar/eller anna pedagogisk utdanning, men søkjarar med anna relevant utdanning og praksis kan og søkje. Me oppfordrar menn til å søkje. Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju. Den som vert tilsett, må legge fram godkjend politiattest.

Løn og tilsettingsvilkår

  • Stillingen vert løna etter HTA, utifrå utdanning og ansiennitet.
  • 2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Me tilbyr

Eit godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidarar.

Kontaktperson

Per Kristian Pedersen, rektor, mobil: 90701139, Per.Kristian.Pedersen@ardal.kommune.no 

 

Søknadsprosedyre

Trykk på den raude knappen nedst. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel «søk stilling» i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord. Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg. Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.

NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden. Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk.

Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.
Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.

Årdal  kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

Gå til søknadsskjema
Til toppen