Frist: 12. mars

Ledige stillingar ved grunnskulane i Årdal kommune

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Årdal kommune har 2 grunnskular, Farnes skule i Øvre Årdal og Tangen skule på Årdalstangen, og det vert ledige lærarstillingar frå 01.08.2018.

Stillingane som lærar har arbeidsoppgåver knytt til undervisning både på barnesteget og ungdomssteget.

Kvalifikasjonskrav

For undervisningsstillingar er det krav om godkjent lærarutdanning ihht. Forskrift til opplæringslova Kap. 14, og me søkjer etter lærarar med allmenne fag. Me oppfordrar menn til å søkje. Dei som vert tilsett, må kunne legge fram godkjent politiattest av nyare dato.

Personlege eigenskapar

Det vert lagt vekt på gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjonar.Aktuelle søkjarar kan bli kalla inn til intervju.For nytilsette i Årdal kommune er det ei prøvetid på 6 månadar.

Me tilbyr

  • eit godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidarar.
  • løns- og arbeidsvilkår ifl. gjeldande lov, forskrift og tariffavtalar.
  • gode pensjon- og forsikringsordningar (2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon)

Kontaktperson

Søknadsprosedyre

Logg deg på med brukarnamn og passord. Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg. Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.

NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.Årdal  kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

Gå til søknadsskjema
Til toppen