Frist: 5. Apr

Leikanger barneskule og Leikanger ungdomsskule har fleire ledige stillingar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Miljørettleiar ungdomsskulen skuleåret 2020/2021, miljørettleiar / fagarbeidar / assistent i vikariat barneskulen skuleåret 2020 / 2021, og lærar ungdomsskulen.

 • Miljøterapeut


Arbeidsoppgåver:

 • Miljøterapeut-/assistentoppgåver

Sentrale ansvarsområde:

 • Miljøterapeut-/assistentoppgåver i samarbeid med pedagogisk personale

Kvalifikasjonar:

 • Ynskjeleg med relevant 3-åring høgskuleutdanning

Personlege eigenskapar:

 • Lagarbeidar, løysingsorientert, evne til sjølvstendig arbeid og glad i nye utfordringar

Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Gode velferdsordningar.
 • Arbeid ved ein lærarutdanningsskule der samarbeid med Høgskulen på Vestlandet er ein del av jobben.

Berre søknadar mottekne innan frist og leverte via Easycruit vert vurderte.

Kontaktperson for stillinga er: Ingunn Marie Myren, rektor, 57 65 28 71/954 68 568, e-post: ingunn.marie.myren@sogndal.kommune.no.

 

 • Eventuelle ledige stillingar for miljørettleiar/fagarbeidar/assistent i vikariat for skuleåret 2020/2021.


Arbeidsoppgåver:
Arbeid med einskildelevar, grupper og i klasse på klassesteg frå 1.-6. klasse og SFO.

Sentrale ansvarsområde:

 • Arbeid med elev(ar)/grupper som treng ekstra tilrettelegging og oppfylging, samt arbeid i SFO.
 • Samarbeid med lærarar, føresette og andre instansar som følgjer opp eleven

Kvalifikasjonar:
Vi søkjer personar med relevant høgskuleutdanning / fagbrev og erfaring inn mot arbeid med elev(ar)/grupper som treng ekstra tilrettelegging og oppfylging, samt arbeid i SFO.

Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar

Personlege eigenskapar:

 • Lagarbeidar, løysingsorientert, evne til sjølvstendig arbeid og glad i nye utfordringar

Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar

Menn vert særskilt oppmoda om å søkja for å oppretthalda ein tilfredsstillande balanse mellom kvinner og menn i skule- og SFO-tilbodet vårt.

Berre søknadar mottekne innan frist og leverte via Easycruit vert vurderte. • Eventuelle stillingar som måtte bli ledige ved Leikanger ungdomsskule (7-10) for lærar


Arbeidsoppgåver:

 • Aktuelle fag er: Norsk, matematikk, engelsk, musikk, kroppsøving, mat og helse, tysk og rettleiing


Sentrale ansvarsområde:

 • Undervisning

Kvalifikasjonar:

 • Godkjend lærarutdanning for undervisning på ungdomssteget med 60 stp. i faga norsk, matematikk og engelsk og 30 stp i andre aktuelle fag.

Personlege eigenskapar:

 • Lagarbeidar, løysingsorientert, evne til sjølvstendig arbeid og glad i nye utfordringar

Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Arbeid ved ein lærarutdanningsskule der samarbeid med Høgskulen på Vestlandet er ein del av jobben

Berre søknadar mottekne innan frist og leverte via Easycruit vert vurderte.

Kontaktperson for stillinga er: Ingunn Marie Myren,rektor, 57 65 28 71/954 68 568, e-post: ingunn.marie.myren@sogndal.kommune.no.

 

Søknadsfrist: 05.04.2020

 

Gå til søknadsskjema
Til toppen