Frist: 10. des.

Montér søkjer driftsleiar, ekstrahjelp, sjåfør og seljarar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vi skal starte opp nytt moderne byggevarehus i Kaupanger på 3.200 m2 våren 2019.

Driftsleiar byggevare utebutikk – 100% stilling

Arbeidsoppgåver:

 • Driftsansvar for byggevare utebutikk
 • Oppfølging og gjennomføring av marknadsaktivitetar/kampanjar
 • Rådgiving og sal av byggevarer mot proff- og privatkundar
 • Ansvar for logistikk og utkøyring
 • Kontroll med varelageret
 • Varemottak og vareplassering

Kvalifikasjonar:

 • Erfaring og kompetanse innan logistikk/lager
 • God erfaring frå byggevarebransjen. Erfaring frå sal er ein fordel.
 • God kunnskap om trelast og byggevare
 • Påliteleg, nøyaktig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kunnskapar i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Service- og kundeorientert
 • Utadvendt og kontaktskapande
 • Sertifikat klasse B. Ønskeleg med trucksertifikat.

 

Seljar byggevarer utebutikk – 100% stilling

Arbeidsoppgåver:

 • Rådgiving og sal av byggevarer mot proff- og privatkundar
 • Pakking av varer
 • Varemottak, vareplassering, påfylling av varer, rydding og varetelling
 • Anna førefallande arbeid
 • Samarbeid på tvers av avdelingane i heile byggevarehuset

 

Seljar Proff/ Byggeservice – 100% stilling

Arbeidsoppgåver:

 • Sal til profesjonelle handverkarar, samt sjølvbyggjarar.
 • Rådgiving og sal innan oppføring og rehabilitering av bygg til forbrukarar
 • Ansvar for Montér byggeservice
 • Kunderådgiving og sal i heile byggevarehuset mot privat- og proffkundar
 • Bidra i heile varehuset, innebutikk-, utebutikk og proffsal

Kvalifikasjonar til stillingane:

 • Erfaring frå byggevarebransjen. Erfaring frå sal er ein fordel
 • Kunnskap om trelast og byggevare
 • Påliteleg, nøyaktig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kunnskapar i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Service- og kundeorientert
 • Utadvendt og kontaktskapande
 • Sertifikat klasse B. Ønskeleg med trucksertifikat

 

Sjåfør kranbil/lagerarbeidar utebutikk – 100% stilling

Arbeidsoppgåver:

 • Pakking og utkøyring av varer til kundar
 • Sal av byggevare til privat- og proffkundar
 • Påfyling av varer, rydding, vareteljing
 • Lasting og lossing av varer
 • Anna forefallande arbeid

Kvalifikasjonar:

 • Erfaring frå sal er ein fordel
 • Påliteleg, nøyaktig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunnskapar i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Service- og kundeorientert
 • Utadvendt og kontaktskapande
 • Sertifikat for kranbil/lastebil og truck

 

Seljar maling/ interiør – 100% stilling

Arbeidsoppgåver:

 • Sal av maling og interiørprodukt til privat- og proffkundar
 • Ansvarleg for gjennomføring av marknadsaktivitetar/kampanjar/salsaktivitetar
 • Bidra til sal av golv, tapet og veggprodukt
 • Bidra i heile varehusets innebutikk

 

Seljar kjøkken/ garderobe/bad – 100% stilling

Arbeidsoppgåver:

 • Kunderådgiving/sal av kjøkken, garderobe, bad mot privat- og proffkundar
 • Ansvarleg for kampanjeoppfølging og salsaktivitetar på kjøkken, bad og garderobe
 • Bidra til sal av golv, tapet/veggprodukt og maling
 • Bidra i heile byggevarehuset etter behov

Kvalifikasjonar til stillingane:

 • Relevant erfaring frå same bransje
 • Interesse for interiør og fargar
 • Påliteleg, nøyaktig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kunnskapar i bruk av data som arbeidsverktøy. Gjerne med kunnskap til
  Winner teikneprogram
 • Service- og kundeorientert
 • Utadvendt og kontaktskapande

 

Seljar verktøy/verneutstyr/festeteknikk – 100% stilling

Arbeidsoppgåver:

 • Sal av verktøy, arbeidstøy og festeteknikk mot proff- og privatmarknaden
 • Ansvarleg for salsaktivitetar mot proffmarknaden
 • Oppfølging og gjennomføring av kundebesøk/sal til kundar i proffmarknaden
 • Bidra av sal i heile byggevarehusets innebutikk etter behov.

Kvalifikasjonar:

 • Relevant erfaring frå bygg/jernvare, gjerne med oppsøkande sal
 • Påliteleg, nøyaktig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kunnskapar i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Service- og kundeorientert
 • Utadvendt og kontaktskapande

 

Ekstrahjelp/ tilkalling

Vi har behov for ekstrahjelp/tilkallingshjelp i innebutikk og utebutikk for arbeid på kveldstid, laurdagar og i ferieavvikling.

Arbeidsoppgåver:

 • Kundeservice og sal i inne- og utebutikk
 • Rydding, vareplassering og påfyling av varer
 • Pakking av varer
 • Forefallende arbeid

Kvalifikasjonar:

 • Relevant erfaring frå sal og bransje er ein fordel, men ikkje noko krav
 • Gode kunnskapar i bruk av data

 

Til dei rette personane kan vi tilby:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit fagleg godt, resultatorientert og inspirerande miljø i eit selskap som er i vekst
 • Store utfordringar og gode moglgheiter for fagleg utvikling
 • Hyggelege kollegaer
 • Nytt moderne byggevarehus
 • Lønn etter avtale


For meir info, kontakt Kjell Andersen, tlf.: 975 70 199. Tilsetjing snarast. Søknad sendast til henny@andersenas.no

Gå til søknadsskjema
Til toppen