Frist: 17. Jan

Musea i Sogn og Fjordane søkjer museumsvert

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Norsk Reiselivsmuseum er lokalisert i Balestrand ved Sognefjorden. Museet skal formidle reiselivshistorie frå byrjinga av 1800- talet og fram til i dag.

Arbeidsoppgåver

 • Førstelineoppgåver knytt til avdelinga
 • Ansvar for drift og utvikling av museumsbutikk og kafé
 • Ansvar for utleige av lokaler
 • Oppfølging og utvikling av samarbeid med eksterne aktørar
 • Formidling


Kvalifikasjonar

 • Interesse for museum og museumsdrift
 • God munnleg og skriftlig framstillingsevne
 • Gode digitale kunnskapar
 • Gode språkkunnskapar
 • Ønskeleg med røynsle frå kontorarbeid og førstelineteneste
 • Ønskeleg med førarkort klasse B


Personlege eigenskapar

 • Serviceinnstilt
 • Målretta og strukturert
 • Gode samarbeidsevne

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane er inne i ein organisasjonsprosess, og dette kan føre til endringar i stillinga sitt innhald og arbeidsoppgåver. Søkjar må vere fleksibel i høve til intensive arbeidsperiodar. Det må påreknast noko reising, kvelds og helgearbeid. Stilling blir lønna etter avtale, basert på landsovereinskomsten for museum (Virke). God pensjonsordning. IA-avtale.

Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til Kjartan Aa Berge, 414 46 439. Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli kravd gjort offentleg.

Søknad med CV sendast innan 17. januar 2020 til stilling@misf.museum.no, eller i post til Musea i Sogn og Fjordane, Gota 16, 6823 Sandane.

Merk søknad « Museumsvert NRM»

Gå til søknadsskjema
Til toppen