Frist: 19. nov.

NAV og Helse Førde søkjer jobbspesialist til Indre Sogn psykiatrisenter

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Indre Sogn psykiatrisenter og NAV skal i byrjinga av 2018 starte eit samarbeidsprosjekt som skal bidra til at menneske med psykiske problem og/eller rusproblem kan komme i ordinært arbeid.

Prosjektet arbeider etter metoden IPS (Individual placement and support) som forsking synar har gjeve gode resultat når det gjeld sysselsetting. I samband med dette har vi ledig to prosjektstillingar for 3 år som jobbspesialist, med mogelegheit for fast tilsetjing. Organisatorisk vil ein av stillingane vere tilsett i NAV og ein i Helse Førde/Indre Sogn psykiatrisenter, men begge vil ha sin faste arbeidsplass på Indre Sogn psykiatrisenter (Sogndal).

Arbeidsoppgåver

Jobbe systematisk med personar for at dei skal få og beholde ordinært arbeid.
Identifisere personar sine interesser, evner, sterke og svake sider og korleis desse kan koblast til aktuelle jobbar
Skape dialog og bygge nettverk inn mot regionalt og lokalt næringsliv
Engasjere både jobbsøkar og samarbeidspartar
Del av behandlingsteamet ved Indre Sogn psykiatrisenter
Samarbeide tett med NAV kontor, arbeidsgjevarar oa

Kvalifikasjonar

 • Like og eigne seg til oppsøkande og kontaktskapande arbeid ut mot arbeidsmarknaden
 • Gode samarbeidseigenskapar
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og ta ansvar
 • Fleksibel og løysingsfokusert
 • Motivator
 • Relevant erfaring
 • Førarkort
 • Personlege eigenskapar
 • Utdanning er aldri ei ulempe, men det er ikkje spesifikke krav til utdanning eller utdanningsretning

Utdanningsretning

 • Utdanningstittel: Jobbspesialist

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst, høgare løn kan vurderast for spesielt kvalifiserte søkjarar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Relevant opplæring
 • Bil til disposisjon i arbeidstida

Andre opplysningar

 • Reiseaktivitet: Meir enn 100 reisedagar

For meir informasjon, kontakt prosjektleiar Karen Hovlid på (+47) 94289351, eller Adm. sjef for Indre Sogn psykiatrisenter Øyvin Myrmel på (+47) 41530396.

Gå til søknadsskjema
Til toppen