Frist: 20. des.

Norane oppvekstsenter søkjer miljørettleiar/fagarbeidar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

70% stilling som vikar for miljørettleiar/fagarbeidar i perioden 1.1.20 til 31.07.2020.

Norane skule og Ylvisåker barnehage er ein del av Norane oppvekstsenter.
Norane skule er ein 1-7 skule og Ylvisåker barnehage har to avdelingar.
Oppvekstsenteret ligg i naturflotte omgjevnader på Ylvisåkerneset, midt mellom Sogndal og Leikanger.

Meir informasjon om skulen og barnehagen finn du på www.norane.skule.no

Stillingsinformasjon

  • 70% stilling som vikar for miljørettleiar/fagarbeidar i perioden 1.1.20 til 31.07.2020.

Då menn er underrepresentert i personalgruppa, vert menn oppfordra til å søkje.Krav til kompetanse

  • Fagarbeidar eller pedagogisk utdanning.


Vi tilbyr

  • Løn etter avtaleverket.
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
  • Treningstilbod.
  • Ein spanande og krevjande jobb i eit utviklande og godt arbeidsmiljø.

 

Vilkår
Den som vert tilsett må leggje fram:

  • Tuberkulose/MRSA-skjema, evt. tuberkulinattest av ny dato.
  • Politiattest av ny dato.


Andre opplysingar

Alle søkjarar må skrive mobilnummer i feltet "Telefon/Mobil privat" i den elektroniske søknaden.


For søknaden

Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsen på vår heimeside: www.sogndal.kommune.no - ledige stillingar.
For spørsmål kontakt Tenestetorget tlf. 57629600.

Dersom du skal søkje på fleire stillingar må du sende ein søknad pr. stilling.
Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-post adresse i søknaden og det er merka av for at ein ønskjer å motta informasjon om søknaden på e-post.

I skjemaet er det mogeleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort, men gjer merksam på at CV vert brukt i utvida søkjarliste. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør Offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Gå til søknadsskjema
Til toppen