Frist: 30. Mar
Nye Førde sjukehus

Norconsult Sogn og Fjordane søkjer fleire medarbeidarar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Hjå oss får du vere med på å skape framtidsretta og spennande løysingar gjennom interessante oppgåver i det største arkitekt- og rådgjevarmiljøet i Norge. 

Norconsult Sogn og Fjordane har kontor i Sogndal, Førde, Årdal og på Sandane med over 60 medarbeidarar totalt, og er eit kontor i vekst. 

Vi utfører tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, VA, elektro, VVS, landmåling, geoteknikk, ingeniørgeologi, miljø, industri/maskin, konstruksjon, bygg- og anlegg og prosjektadministrasjon.

Er du vår nye medarbeidar? Vi søkjer etter:

  • VA-ingeniør
  • Konstruksjon/byggingeniør
  • Landskapsarkitekt
  • Prosjektleiar/prosjekteringsleiar
  • Geoteknikar
  • Ingeniørgeolog
  • Elektroingeniør
  • Open søknad, andre fag

Annonsetekst for kvar stilling finn du på: www.norconsult.no/karriere eller www.framtidsfylket.no


Arbeidsstad:
Sogndal, Førde, Årdalstangen, Sandane.

Vår kunnskap medverkar til eit meir verdifullt samfunn.


Søknadsfrist:
30. mars 2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen