Frist: 22. Nov

Nye Sogndal kommune har ledige stillingar innan heimebaserte tenester

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Heimebaserte tenester

Ved heimebaserte tenester er det ledig følgjande stillingar frå d.d.:

  • 50% fast stilling som sjukepleiar

Tenesta har tredelt turnus med arbeid 3. kvar helg.
Det vert stilt krav om 3-årig høgskuleutdanning med norsk autorisasjon som sjukepleiar.

  • 75% fast stilling som heimehjelp

Tenesta har dagtid med arbeid 3. kvar helg.
Det er ikkje krav til formell kompetanse, men personlege eigenskapar vil verte vektlagt.


For full utlysingstekst og søknadsskjema, klikk her.

 

Søknadsfrist: 22. november 2019.

Gå til søknadsskjema
Til toppen