Frist: 30. okt.

Rådmann i Lærdal

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vi søkjer ein samlande og synleg leiar med evne til å tenkje heilskapleg og strategisk. Ein utviklings- og resultatorientert leiar som saman med kommunen sine folkevalde og dyktige medarbeidarar ynskjer å bidra til at Lærdal også i framtida skal vere

Arbeidsoppgåver

 • Vidareutvikle kommunen sine tenester i tett dialog med politisk leiing, innbyggjarane og medarbeidarane
 • Utvikle gode relasjonar innan administrasjon, med politikarar, innbyggjarar organisasjons- og næringsliv i kommunen
 • Arbeide aktivt for å legge til rette for stadutvikling, godt bumiljø og for at Lærdal kommune skal vere ein næringsvenleg kommune.
 • Jobbe aktivt for å utvikle tettare samarbeid med nabokommunane
 • Sørgje for effektiv organisering og god verksemdstyring gjennom god leiing og nytenking
 • Sikre god målstyring, resultatoppfølgjing og gjennomføring av gode planprosessar og effektiv iverksetjing av politiske vedtak
 • Fokus på omdømebyggjing og gode relasjonar

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning
 • God økonomiforståing
 • Gode leiareigenskapar og relevant leiarerfaring frå offentleg eller privat sektor med dokumenterte gode resultat
 • Gode kommunikasjons- og lagbyggjareigenskapar

Personlege eigenskapar

 • Tydeleg og handlekraftig
 • Omgjengeleg og inkluderande
 • Lyttande og motiverande
 • Løysingsorientert
 • Godt humør

Me kan tilby

 • Høgt fagleg nivå på tenestene og eit kreativt og utviklande arbeidsmiljø
 • Gode kollegaer
 • Konkurransedyktige lønsvilkår
 • IA-bedrift med godt tilrettelagde ordningar
 • Gunstig pensjonsordning
 • Hjelp til å skaffe bustad
For meir info, kontakt Jan Geir Solheimjan.geir.solheim@laerdal.kommune.no eller 988 88 800.
Gå til søknadsskjema
Til toppen