Frist: 5. Apr

Sagatun skule har fleire ledige stillingar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Ledige vikariat som lærarar i opptil 180% stilling og fast lærarstilling i 45% og vikariat opp til 18+%.

Sagatun er ein 1-10 skule som ligg midt i Balestrand sentrum. Skulen har 124 elevar og om lag 25 tilsette. Omlag 30% av elevane er fleirspråklege og dei er godt integrerte i klassane og i bygdemiljøet. Sagatun skule ligg like ved Sygna vgs som er ein internatskule, musikkbingen, idrettsbana i Balestrand og idrettshallen Belehalli. Like ved skulen er store skog- og fjellområde med gode høve for friluftsliv og uteaktivitetar. Skulen har gode resultat i gjennomsnitt /grunnskulepoeng og i elevundersøkingar. Dei siste åra har skulen delteke i Læringsmiljøprosjektet mot mobbing og utestenging av elevar. Det er digitale tavler i alle klasserom og alle elevane har kvar si datamaskin på skulen. Skulen har godt kvalifiserte lærarar som har arbeida ved Sagatun skule i mange år. Nye lærarar er hjarteleg velkomne!

 

 • Ledig fast lærarstilling i 45 % og vikariat opp til 18+ % stilling for deler av skuleåret / heileskuleåret 2020 / 2021


Kvalifikasjonar:

 • Det vert stilt krav om godkjend utdanning som lærar (1-7 / 5-10 /allmennlærar/PPU).
 • Prioriterte fag: Kroppsøving, fysisk aktivitet og helse, basisfaga, spes. ped., særskild norskopplæring og to – språkleg opplæring.
 • Kontaktlærar


Personlege eigenskapar:
Ein legg vekt på personlege eigenskapar som evne til å skape gode relasjonar mellom elevar, foreldre og kollegaer, god skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne, godt humør, fleksibilitet, evne til samarbeid og nytenking.


Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Gode velferdsordningar.

Menn vert særskilt oppmoda om å søkja for å oppretthalda ein tilfredsstillande balanse mellom kvinner og menn i skule- og SFO-tilbodet vårt.

Kun søknadar mottekne innan frist og levert via Easycruit vert tekne i betraktning.

Kontaktperson for stillinga er: Rut Solveig Nydal Netland, mobil 90632698,
Rut.solveig.nydal.netland@sogndal.kommune.no.

 

 • Ved Sagatun skule kan det verte ledige vikariat som lærarar i opptil 180% stilling i deler av/heile skuleåret 2020-2021.


Arbeidsoppgåver:
Prioriterte fag er naturfag, matematikk, spes.ped, særskilt norskopplæring, to-språkleg opplæring og å ha kontaklærarfunksjon.


Sentrale ansvarsområde:
Undervisning i 1.- 10.klasse i alle fag


Kvalifikasjonar:

 • Det vert stilt krav om godkjend utdanning som lærar
 • Ynskjer mannlege søkjararar


Personlege eigenskapar:
Ein legg vekt på personlege eigenskapar, evne til å skape gode relasjonar mellom elevar, foreldre og kollegaer, god skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne, godt humør, fleksibilitet, evne til samarbeid og nytenking.


Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar

Kun søknadar mottekne innan frist og levert via Easycruit vert tekne i betraktning.

Kontaktperson for stillinga er: Rut Solveig Nydal Netland, mobil 90632698,
Rut.solveig.nydal.netland@sogndal.kommune.no.

 

Søknadsfrist: 05.04.2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen