Frist: 15. Dec

Simas søkjer mekanikar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Oppgåver for stillinga:

 • Ansvar for vedlikehald på maskiner, lastebilar, containerpark m.m.
 • Ansvar for opparbeiding av system og orden på verkstad.
 • Skal jobba aktivt for implementering av vedlikehald i vårt kvalitetssystem.
 • Mekanikar må ta del i dagleg drift ved behov.
 • Rapporterer direkte til produksjonsleiar.


Ynskjeleg utdanning/praksis:

 • Utdaning/fagbrev:
  • Bilmekanikar, tunge køyretøy.
  • Landbruks-/anleggsmekanikar.
 • Sertifikat kl. CE, truckførarbevis og maskinførarbevis.
 • Grunnleggjande IT-kunnskap.


For stillinga søkjer me etter personar som:

 • Ser mogelegheiter og tek initiativ til forbetringar
 • Er strukturert, systematisk og har ein planmessig tilnærming til arbeidet
 • Er tydeleg, og målretta.
 • Kan arbeide sjølvstendig og samarbeide godt med andre.
 • Villig til å setje seg inn i og lære nye ting.
 • God kommunikasjonsevne, skriftleg og munnleg.
 • Kan ta eit ekstra tak når det trengs.


Me kan tilby:

 • Varierte og meiningsfylte arbeidsoppgåver hjå ein viktig miljøaktør i Sogn.
 • Naudsynt opplæring, kurs og rettleiing.
 • Løn i.h.t. eigen lønstabell med pensjonsordning i KLP.


Kontaktperson for stillinga:
Gunnar Barsnes Onarheim, Produksjonsleiar, tlf. 57 65 70 53, gunnar@simas.no.

Søknad sendast til: post@simas.no 

 

Søknadsfrist: 15.12.2020

 

 

 

Gå til søknadsskjema
Til toppen