Frist: 23. Feb

Sogndal kommue søkjer ferievikarar til pleie og omsorg

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Ferievikarar sommaren 2020

Ferievikarar 2020 - til pleien - heildøgn pleie og omsorg - heimetenestene - bu og miljøtenestene

Vi søkjer motiverte, fagleg engasjerte, sjølvstendige og interesserte medarbeidarar/ferievikarar for sommaren 2020 til pleien ved eininga heildøgn, heimesjukepleien, heimehjelp og bu og miljøtenesta. Me treng helsefagarbeidarar, sjukepleiarar, vernepleierar og assistentar til følgjande tenesteområde:

  • Heildøgn – korttid/rehab avd., langtidsavdeling, omsorgsbustad.
  • Heimesjukepleien , heimehjelp.
  • Bu og miljøtenesta.

Sjå fullstendig utlysning her.


Ferievikar 2020 - fellestenester - heildøgn pleie og omsorg

Vi søkjer motiverte, fagleg engasjerte, sjølvstendige og interesserte medarbeidarar/ferievikarar for sommaren 2020 til fellestenester ved eininga heildøgn pleie og omsorg. Til fellestenestene treng vi assistentar og kokk til kjøkkenet til følgjande tenesteområde:

  • Dagsenter
  • Reinhald
  • Kjøkken

Sjå fullstendig utlysning her.


Arbeidsperioden vil vere i tida 15.06.2020 - 16.08.2020.

Søknadsfrist: 23.02.2020

 

Gå til søknadsskjema
Til toppen