Frist: 29. Mar

Sogndal kommune har ledig 65,73% fast stilling som nattevakt

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Sogn barnevern, avdeling for einslege mindreårige flyktningar, har ledig fast 65,73 % stilling som vaken nattevakt.

Arbeidstida er nattetid med gjennomsnittleg 35,5 timar pr. veke. Arbeid kvar tredje helg. Oppstart 1. mai 2020.


Arbeidsoppgåver:

  • Miljøarbeid/tilsyn nattetid i bufellesskap for einslege mindreårige flyktningar.
  • Gje omsorg og skape tryggleik i kvardagen.
  • Motivere til deltaking i skule, arbeid, utdanning og fritidsaktivitetar.
  • Fleksibilitet i høve til arbeidsoppgåvene må påreknast.


Personlege eigenskapar:
Vi søker fagleg engasjerte personer som er trivast med å jobbe sjølvstendig, og saman med ungdommane. Du må vere ansvarsbevisst, kunne ta eigne initiativ og ha ein lydhør profil. Du må kunne arbeide på tvers i organisasjonen, ha gode haldningar og sjå verdien av tverrfaglig samhandling. Du er lojal, effektiv, fleksibel, proaktiv og analytisk. Vi vil leggje stor vekt på at søkaren si personlege eignaheit i høve til stillingane. Sidan den tilsette vil vere på vakt aleine, søkjer vi ein tydeleg vaksenperson, som kan vere grensesettande i sitt arbeid.


Me tilbyr:

  • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
  • Gode velferdsordningar.

Kun søknadar mottekne innan frist og levert via Easycruit vert tekne i betraktning.


Kontaktperson for stillinga:
Helen Kronstad, fagleiar avd. EM. Tlf: 45 97 87 27. E-post: Helen.kronstad@sogndal.kommune.no.


Arbeidsgjevar: Sogndal kommune.
Arbeidsstad: Sogn barnevern, avd. for einslege mindreårige flyktningar.

 

Søknadsfrist: 29.03.2020.

Gå til søknadsskjema
Til toppen