Frist: 5. Apr
(Foto: Bjørn Erik Pedersen )

Sogndal kommune har ledig vikariat 100% sjukepleiar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Korttid/rehab avd SHOS har ledig 100% vikariat som sjukepleiar frå snarast – 30.03.2021.

Tenesta har tredelt turnus med arbeid kvar 3. kvar helg.

Arbeidsoppgåver

 • Sjukepleiefaglege oppgåver på korttid og rehabiliterings avdelinga. På korttids og rehab avdelinga ligg også Sogndal kommune sine akutt senger.


Krav til kompetanse

 • 3-årig høgskuleutdanning med norsk autorisasjon som sjukepleiar.


Krav til søkar:

 • Må ha evne til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre.
 • Vere fleksibel og samarbeidsvilling.
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg.
 • Personlege eigenskaper blir vektlagt.


Spesielle vilkår for stillinga
Det som vert tilsett må leggje fram:

 • Tuberkulose/MRSA-skjema, evt. tuberkulinattest av ny dato.
 • Politiattest av ny dato.


Andre opplysningar

Alle søkjarar må skrive mobilnummer i feltet "Telefon/Mobil privat" i den elektroniske søknaden.


Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø, ein spennande og god arbeidsplass med mange flinke og engasjerte medarbeidarar, spennande oppgåver der det dagleg vert jobba med systematisk kvalitetsutvikling og tenesteproduksjon, for å skapa ein god kvardag for våre brukarar.
 • Løn etter tariff. 

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar, i tillegg til gode helse- og trivselsfremjande tiltak for sine tilsette.

 • Variert arbeid i positive miljø.
 • Faglege utfordringar og utvikling som fagperson.
 • Tilsetjing etter kommunalt avtaleverk.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Treningstilbod for tilsette.

 

Søknadsfrist: 05.04.2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen