Frist: 8. Mar
Ñîãíäàë (Foto: Sergey Ashmarin)

Sogndal kommune har ledige vikariat som personal- og HMS rådgjevar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vi har ledig 100% vikariat som rådgjevar ved personal- og lønsavdelinga i Sogndal kommune frå snarast og fram til 31.12.2020.

Avdelinga er organisatorisk plassert under kommunalsjefområdet stab/støtte med om lag 8 tilsette. Vi har ansvar for drift og utvikling av løns- og personalarbeidet i kommunen. Innanfor dette fagfeltet skal vi leggje til rette, støtte og utføre oppgåver for alle tenesteområda i kommunen. Vi har fokus på å nytte digitale verktøy i arbeidet. Vi er inne i ein spennande fase i oppbygging av ny kommune der både organisering, rutinar, lokale reglement og oppgåver vert samordna, eit spennande arbeid som vi håpar du vil vere med å utvikle.


Hovudarbeidsoppgåver:

 • Rådgjevar for leiarane i arbeidet med å utvikle og følgje opp gode system og rutinar for
  helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet.
 • Ha fokus på førebygging og oppfølging av sjukefråvær samt delta som rådgjevar ved tilrettelegging av arbeid for arbeidstakarar med redusert arbeidsevne.
 • Kontaktperson for vernetenesta og arbeidsmiljøutvalet.
 • Halde seg oppdatert i reglement, lov- og avtaleverk med særskilt vekt på arbeidsmiljø
 • Anna arbeid i personal- og lønsavdelinga


Kvalifikasjonar:
Høgskuleutdanning innan fagområdet. Arbeidserfaring frå tilsvarande arbeid vert vektlagt. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.


Personlege eigenskapar:
Vi søkjer etter deg som kan arbeide sjølvstendig, samarbeide godt med tilsette i avdelinga, ute i tenestene, med tillitsvalde og vernetenesta.
Du er strukturert, handlekraftig og har god arbeidskapasitet.


Vi tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø, høve til personleg utvikling og faglege utfordringar.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Løn etter kvalifikasjonar i samsvar med hovudtariffavtalen
 • Vi nyttar i dag programvara Visma HRM og kvalitetssystemet TQM.

 

Søknadsfrist: 08.03.2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen