Frist: 2. Feb

Sogndal kommune søkjer avdelingssjukepleiar i heimetenesta

Me har ledig 100% fast stilling dagtid som avdelingssjukepleiar i heimetenesta, avdeling Leikanger.

Arbeidsoppgåver:

 • Ivareta det faglige, administrative og økonomiske ansvaret i heimetenesta jmf. gjeldande lovar, forskriftar og planar
 • Personalansvar
 • HMS og internkontroll
 • Rapporteringsansvar
 • Fremje trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Samarbeide med avdelingssjukepleiarar i dei andre tenestene

 

Sentrale ansvarsområde:

 • Turnussystem og personal
 • Pasientflyt og journalsystem
 • Samarbeid med spesialist og primærhelsetenesta
 • Økonomi

 

Kvalifikasjonar:

 • Bachelor i sjukepleie med norsk autorisasjon
 • Relevant utdanning innanfor leiing eller erfaring vil verte vektlagt
 • Beherske norsk, skriftleg og munnleg
 • Datakunnskap
 • Førarkort

 

Personlege eigenskapar:

 • Løysingsfokusert
 • Ser verdien av å legge til rette for at medarbeidarane dine skal få utvikle seg utifrå individuelle eigenskapar
 • Sjølvstendig, lyttande og tydelig på forventingar og tilbakemeldingar
 • Fagleg engasjert med interesse for eldreomsorg
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel, ansvarsfull og serviceinnstilt. Personlege eigenskaper vil verte vektlagde

 

Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Godt fagleg miljø
 • Løn etter avtale


Kun søknadar mottekne innan frist og levert via EasyCruit vert tekne i betraktning.


Søknadsfrist: 02.02.2021

Gå til søknadsskjema
Til toppen