Frist: 30. Apr

Sogndal kommune søkjer ferievikarar til Bu- og miljøtenesta

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

2. gongsutlysing - Ferievikar Bu- og miljøtenesta - psykisk utviklingshemma og psykisk helsearbeid. 

Dei som søkte tidlegare i vår treng ikkje å søkje på nytt. 

Vi søkjer motiverte, fagleg engasjerte, sjølvstendige og interesserte medarbeidarar/ ferievikarar for sommaren 2020 til Bu – og miljøtenesta.
Vi treng assistentar, fagarbeidarar, miljøterapeutar, sjuke- og vernepleiarar som ferievikarar til følgjande tenesteområde:

  • Psykisk utviklingshemma
  • Psykisk helsearbeid

Arbeidsperioden vil vere i tida 22.06.2019 - 16.08.2019.


Ber om at følgjande vert oppgitt i søknaden:

  • Kva område (psykisk utviklingshemma eller psykisk helsearbeid) du ønskjer å jobbe med.
  • Perioden du kan jobbe.
  • Kva plass du helst ynskjer å jobbe (Sogndal, Leikanger, Balestrand).

Søkjarar som kan jobbe heile perioden vert prioriterte.


Sentrale ansvarsområde:
Alle søkjarar må:

  • Ha gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg.
  • Vere fylt 18 år.

Fagutdanna og/eller studentar innan fagområdet vil bli prioriterte.


Kvalifikasjonar:

Gode eigenskapar som evne til å arbeide sjølvstendig og samarbeide med andre. Du må vere oppteken av å yte god service og like utfordringar i ein travel kvardag. Det er ei føremonn med erfaring frå arbeid i kommunalhelsetenesta eller sjukehus.


Spesielle vilkår for stillinga:
Dei som vert tilsett må leggje fram:

  • Tuberkulose/MRSA-skjema, evt. tuberkulinattest av ny dato.
  • Politiattest av ny dato.


Kun søknadar mottekne innan frist og levert via Easycruit vert tekne i betraktning.

Kontaktperson for stillinga er Monica Bakken tel 404 34 804.

 

Søknadsfrist: 30.04.2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen