Frist: 13. Apr

Sogndal kommune søkjer fysioterapeut til 100% fast og 100% vikariat

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Fysioterapeut 100% fast, og 100% vikariat frå 1.7.2020.

100% vikariat fysioterapeut

Det er ledig 100% vikariat som fysioterapeut frå 1.7.20 og i ca 10 månader barselperiode i Sogndal kommune ved tenesteeining fysio-, ergoterapi og frisklivssentralen.


Arbeidsoppgåver:

 • Stillinga er retta mot førebygging, behandling og rehabilitering av vaksne og eldre, og personar med kroniske lidingar.
 • Behandling og rehabilitering på institusjon og heime
 • Kvardagsrehabilitering.
 • Leiing av grupper, individuell oppfølging av pasientar og tverrfagleg samarbeid vert ein del av arbeidsoppgåvene.
 • Arbeidsoppgåver kan bli endra ut ifrå endra behov i tenesta.


Sentrale ansvarsområde:

 • Sjølvstendig arbeid med vaksne og eldre pasientar.
 • Tverrfagleg samarbeid med andre faggrupper.
 • Leiing av gruppetimar for vaksne og eldre.


Kvalifikasjonar:

 • Offentleg godkjent fysioterapeut.
 • Godkjend politiattest.
 • Erfaring frå kommunehelsetenesta, rehabilitering og førebyggjande arbeid er ønskjeleg.
 • Førarkort klasse B er eit krav, å kunne nytta eigen bil er ein fordel.
 • Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar ved tilsetting.


Personlege eigenskapar:

 • God evne til sjølvstendig arbeid og tverrfagleg samarbeid.
 • Evne til å motivere og skape engasjement.
 • God rolleforståing og arbeidskapasitet.
 • Fleksibel og løysningsorientert.
 • God kommunikasjonsevne.
 • Systematisk og strukturert.
 • Gode sosiale egenskaper.


Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Gode velferdsordningar.

 

 

100% fast stilling som fysioterapeu

 

Det er ledig 100% nyoppretta fast stilling frå 1.8.20 som fysioterapeut i Sogndal kommune ved tenesteeining fysio-, ergoterapi og frisklivssentralen.


Arbeidsoppgåver:

 • Helsefremjande og førebyggjande arbeid, rehabilitering av vaksne og eldre på institusjon og heime inkludert kvardagsrehabilitering.
 • Leiing av grupper, individuell oppfølging av pasientar og tverrfagleg samarbeid vert ein del av arbeidsoppgåvene.
 • Arbeidsoppgåver kan bli endra ut ifrå endra behov i tenesta.


Sentrale ansvarsområde:

 • Stillinga er retta mot førebygging og behandling i institusjon og heimen, rehabilitering, kartlegging av funksjons- og meistringsnivå,. Tverrfagleg samarbeid og arbeid med pasientflyt i kommunen og mellom spesialisthelsetenesta og kommunen blir viktige oppgåver i stillinga.


Kvalifikasjonar:

 • Offentleg godkjent fysioterapeut.
 • Godkjend politiattest.
 • Erfaring frå kommunehelsetenesta, rehabilitering og førebyggjande arbeid er ønskjeleg.
 • Førarkort klasse B er eit krav, å kunne nytta eigen bil er ein fordel.
 • Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar ved tilsetting.


Personlege eigenskapar:

 • God evne til sjølvstendig arbeid og tverrfagleg samarbeid.
 • Evne til å motivere og skape engasjement.
 • God rolleforståing og arbeidskapasitet.
 • Fleksibel og løysningsorientert.
 • God kommunikasjonsevne.
 • Systematisk og strukturert.
 • Gode sosiale egenskaper.


Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Gode velferdsordningar.

 

Kun søknadar mottekne innan frist og levert via Easycruit vert tekne i betraktning.


Kontaktperson for stillinga:

Jorunn Aa Albretsen, tenesteleiar fysio, ergo, friskliv, tlf. 99286127, jorunn.aa.albretsen@sogndal.kommune.no

 

Søknadsfrist: 13.04.20

Gå til søknadsskjema
Til toppen