Frist: 5. Feb

Sogndal kommune søkjer ingeniør teknisk drift - vatn og avløp

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Teknisk drift i Sogndal kommune har ansvaret for all kommunal infrastruktur: vassforsyning, avløp, kommunale vegar og kommunale bygg. Vi gjennomfører og alle kommunale byggjeprosjekt.

Vi ønskjer å videreutvikle kompetansen og utvide kapasiteten vår på vatn og avløpsavdeling, og søkjer difor etter ny ingeniør innan fagfeltet.

Vi søker deg som er:

 • Utdanna som ingeniør, sivilingeniør eller tilsvarande. Det er ønskeleg med noko formell kompetanse innan VA, men ikkje heilt nødvendig. Erfaring kan erstatte formell kompetanse
 • Det er ønskjeleg med noko erfaring innan VA-feltet, men det er ikkje nødvendig.
 • Strukturert, initiativrik og sjølvstendig
 • God til å tileigne deg kunnskap
 • Flink til å kommunisere skriftleg og munnleg
 • Motivert for å utvikle Sogndal kommune vidare


Vi tilbyr

 • Spennande og varierte arbeidsoppgåve
 • Moglegheit til å påverke eigen arbeidsdag
 • Moglegheit til utvikling av eigen kompetanse
 • Ungt og godt arbeidsmiljø med god og variert kompetanse
 • Arbeidsoppgåve som utgjer ein skilnad for kommunen sine innbyggjarar
 • Fleksibel arbeidstid

Tilsetjing snarleg og etter avtale.

Søknadsfrist: 05.02.2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen