Frist: 23. Feb

Sogndal kommune søkjer parkeringsbetjent

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vi har ledig stilling som parkeringsbetjent for parkeringsordninga i Sogndal kommune. Stillinga er 100% fast stilling, og vil inngå som ein del av teamet som har ansvar parkeringsordninga.

Kommunalteknikk i Sogndal kommune har ansvaret for all kommunal infrastruktur: vassforsyning, avløp, kommunale vegar og kommunale bygg. I tillegg driftar eininga parkeringsordninga i Sogndal. 


Arbeidsoppgåver:

Normale oppgåve vil vere parkeringskontroll, oppfølging av skilt og anna utstyr for parkeringsordninga. Det må påreknast arbeid på ettermiddag og i helg.

Kvalifikasjonar:

Det er krav om at nødvendige kurs vert bestått innan rimeleg tid frå tilsetting.


Personlege eigenskapar:

  • Motivert for å bidra for ein betre parkeringsordning i Sogndal
  • Ærleg, ordentleg og evner å handtere utfordrande situasjonar.

Du må kommunisere på norsk.

Personelege eigenskapar og tilpassing til arbeidsmiljøet vert vektlagt ved innstilling av søkjarar.


Me tilbyr:

  • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar
  • Gode velferdsordningar

 

Søknadsfrist: 23.02.2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen