Frist: 11. Apr
(Foto: Falkeblikk AS)

Sogndal kommune søkjer Prosjekt- og byggjeleiar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Prosjekt- og byggjeleiaren vil i hovudsak få ansvaret for ein del av prosjektporteføljen på eininga. Storleik på prosjekta og type prosjekt varierer – alt i frå små utredningsprosjekt til større byggjeprosjekt. Det vil vere prosjekt innan alle våre fagfelt – VA, veg, bygg, park og hamneanlegg. Tal prosjekt og type prosjekt vil tilpassast ressursane på eininga. Prosjekt- og byggjeleiaren il samarbeide tett med driftspersonell, andre ingeniørar på teknisk drift samt personell på dei einingane som skal nytte prosjektresultata. Stillinga rapporterer direkte til tenesteleiar på teknisk drift.

I stillinga vil ein få ansvar for oppfølging av SHA, kvalitet, framdrift og økonomi og rapportere på dette til leiinga.

 

Kvalifikasjonar:

 • Ingeniør/siv.ing. med relevant bakgrunn innan ein eller fleire av fagfelta VA, veg, bygg. Relevant erfaring kan erstatte formalkompetanse.
 • Erfaring med prosjekt- og byggjeleiing som byggherre eller utførande som formann eller anleggsleiar.
 • God brukarkompetanse på administrative IT-system
 • Gode kommunikasjonsevner, både munnleg og skriftlig.
 • God HMS forståing og –engasjement.
 • Kunnskap om offentlige anskaffelsesprosesser

 

Personlege eigenskapar:

 • Arbeider sjølvstendig, strukturert og målretta, men også godt saman med andre.
 • Har sterk drivkraft, tar initiativ og søker kontinuerleg betring.
 • Sterk fagleg og teknisk interesse, analytisk med evne til å dela kunnskap og inspirere.

 

Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø innan eit viktig fagfelt.
 • Høve til å forme avdelinga og arbeidskvardagen sin sjølv.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar

 

Vi ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Vi oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Vi legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

 

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.

 

Søknadsfrist: 11.04.21

Gå til søknadsskjema
Til toppen