Frist: 8. Mar

Sogndal kommune søkjer prosjektleiar - endringsreisa

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Me søkjer etter ein prosjektleiar for digitaliserings- og effektiviseringsprosjektet i kommunen.

Bakgrunnen for prosjektet er den nasjonale strategien «Èn digital offentlig sektor» og KS sin digitaliseringsstrategi for kommunar og fylkeskommunar. Målet med prosjektet er å gjera kvardagen enklare for tilsette, innbyggjarar og næringsliv i kommunen, der leiing, struktur, kultur og endringskompetanse vil vera viktig for å lukkast.

Stillinga er ei prosjektstilling fram til 31.12.2021 med moglegheit for forlenging i ytterlegare eitt år.


Prosjektleiaren skal:

 • Planlegg, styre og leie prosjektet i tråd med prosjektmandat.
 • Dagleg drift av prosjektet innanfor dei rammene som er sett.
 • Rapportering til rådmann.


Kvalifikasjonar:

 • Relevant høgare utdanning på masternivå er ønskjeleg.
 • Relevant fagkompetanse, erfaring og gode resultat frå prosjektleiing.
 • God forståing av endringsprosessar og bruk av ny teknologi.


Personlege eigenskapar:

 • Gode mellommenneskelege eigenskapar, engasjement og evne til å ta initiativ.
 • Evne til å jobba både i team og sjølvstendig.
 • Strukturert, stor arbeidskapasitet og analytisk.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne.

Det vil bli lagt stor vekt på søkaren sine personlege eigenskapar.


Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Spennande og krevjande arbeidsoppgåver med stor grad av sjølvstende i høve retningsval.
 • Gode moglegheiter for eigen kompetanseutvikling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar og velferdsordningar.

 

Søknadsfrist: 08.02.2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen