Frist: 24. May

Sogndal kommune søkjer Tenesteleiar til Sagatun barnehage

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Sogndal kommune har ledig fast 100% stilling som tenesteleiar i Sagatun barnehage i Balestrand. Barnehagen har pr. no 4 avdelingar, 55 barn og 12 tilsette. Oppstart i stillinga 01.08.2020.

Som tenesteleiar har ein det overordna faglege, organisatoriske, administrative og økonomiske ansvaret i eininga i tillegg til å ha personalansvar. Tenesteleiar er heilt sentral i barnehagen sitt virke, og er nøkkelpersonen i utviklings- og endringsarbeid, og i initiativ, tiltak og oppfølging av det pedagogiske arbeidet og samarbeidet med foreldre.

Tenesteleiar er ein del av leiargruppa i oppvekstsektoren. Det inneber eit medansvar i tverrfaglege team. Gjennom godt samarbeid skal vi sikre at alle som veks opp i Sogndal, skal ha ein god og trygg barndom der dei får moglegheit til å realisere sitt potensiale.


Vi søkjer etter ein person med gode leiareigenskapar
Det er ønskjeleg at søkjar har styrarerfaring. Det vil bli lagt vekt på eigenskapar som:

 • Sjå verdien av å jobbe i team og ha gode samarbeidsevner.
 • Vere løysingsorientert.
 • Ha evne til å inspirere, engasjere og rettleie medarbeidarar mot felles mål, og kunne nytte potensialet til dei tilsette.
 • Kunne handtere nye utfordringar.
 • Ha gode kommunikasjonsevner.
 • Ha god relasjonskompetanse.


Krav til kompetanse
Barnehagelærarutdanning eller anna høgskuleutdanning som gir barnefagleg og pedagogisk kompetanse. Det er ønskjeleg at søkjarar har styrarutdanning. I tillegg vil personlege eigenskapar bli vektlagt.


Spesielle vilkår for stillinga
Den som vert tilsett må leggje fram:

 • Tuberkulose/MRSA-skjema, evt. tuberkulinattest av ny dato.
 • Politiattest av ny dato.


Vi tilbyr

 • Løn etter avtaleverket.
 • Gode pensjonsordningar.
 • Ein spanande og utfordrande jobb i eit godt arbeidsmiljø.

 

Søknadsfrist: 24.05.2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen