Frist: 8. Mar

Sogndal kommune har ledig vikariat som konsulent i innbyggjartorget

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Det er ledig 100% vikariat som konsulent i innbyggjartorget, frå snarast til 31.12.2020.

Stillinga ligg til eininga stab/støtte i avdelinga innbyggjartorg. Stab/støtte har 4 avdelingar: dokumentsenter, personal og løn, IKT og innbyggjartorg. I tillegg er det politisk sekretær, rådgjevarar juridisk, kommunikasjon og kvalitet/personvern.


Arbeidsoppgåver:

 • Sentralbord
 • Skrankefunksjon
 • Enkel sakshandsaming
 • Enkelte oppgåver innan politisk sekretariat
 • Ein skal vere til hjelp for publikum og tilsette


Sentrale ansvarsområde:

 • Innbyggjartorget er publikum sitt første møte med kommunen. Her vert det formidla generell informasjon om kommunen og dei tenestene kommunen har.


Kvalifikasjonar:

 • Søkjar må ha kjennskap til, og kunne bruke digitale verktøy.
 • Ha gode evne til å kommunisera godt skriftleg og munnleg.


Personlege eigenskapar:

 • Serviceinnstilt og kan arbeide sjølvstending
 • Fleiksibel til å løyse ulike oppgåve


Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar

Kun søknadar mottekne innan frist og levert via Easycruit vert tekne i betraktning.

Kontaktperson for stillinga: Konst.kommunalsjef Reidun S. Hågvar, tlf. 908 51 115, e-post: reidun.hagvar@sogndal.kommune.no, eller avd.leiar, Anja Hamre, tlf. 51652521, e-post: anja.hamre@sogndal.kommune.no.

 

Søknadsfrist: 08.03.2020

 

Gå til søknadsskjema
Til toppen