Frist: 5. Feb

Statkraft har fleire ledige stillingar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vi søkjer: Prosjektleder - bygg og anlegg, Senior Vedlikeholdsingeniør og Regional Innkjøper.

Region Midt-Norge er en del av forretningsområde Produksjon i Statkraft, med ansvar for vann- og vindkraftanlegg i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Anleggene i regionen driftes av fire kraftverksgrupper, i samarbeid med produksjonsavdelingen og teknisk avdeling. Regionens tekniske avdeling yter ekspertise til kraftverksgrupper og prosjekt slik at drift, vedlikehold og utvikling av kraftanlegg gir maksimal verdi for Statkraft. Vi har et tverrfaglig ingeniørmiljø med oppmøtesteder i Gaupne og Trondheim med bred kompetanse innen drift og vedlikehold av vasskraftanlegg. Vi setter strenge krav til trygghet og kvalitet i eget arbeid og samarbeider for å møte forventinger i alle leveranser. Vi ønsker å sette et positivt preg på fagmiljøet i Statkraft, og vi søker nå etter medarbeider for å styrke vår ekspertise.  

 

Prosjektleder, bygg og anlegg

Med utgangspunkt i Trondheim som oppmøtested, er arbeidsområdet anlegg i hele regionen. Tidsavgrenset oppdrag og reisevirksomhet på anlegg og lokasjoner i/utenfor regionen må påregnes.


Din rolle: 

 • Prosjektledelse / -støtte i prosjekt 
 • Utvikling og gjennomføring av prosjekter basert på vår prosjektmodell 
 • Teknisk driftsstøtte, gjennomføring av tilstandskontroller/analyse av byggetekniske installasjoner i kraftanlegg 
 • Ha nødvendig kompetanse innen fagfeltene, bidra til kompetansedeling og delta i relevante fagnettverk internt og eksternt.  

Les heile utlysninga her.

 

Senior Vedlikeholdsingeniør

Ønsker du å jobbe med utvikling av vedlikehold for å sikre optimalisering av kraftproduksjon? Med utgangspunkt i Gaupne som oppmøtested, er arbeidsområdet anlegg i hele regionen. Tidsavgrensa oppdrag og reisevirksomhet på anlegg og lokasjoner i/utenfor regionen må påregnes.


I samarbeid med andre vil din rolle være å bidra til:
 

 • Utvikling og implementering av vedlikeholdsstrategier 
 • Metodikk for tekniske tilstandskontroller og kontinuerlig tilstandsovervåkning med trendanalyser 
 • Pålitelighetsanalyser og risikoanalyser, men utvikling av overordna vedlikeholdsplaner 
 • Utvikling av reinvesteringsplanar for produksjonsanlegg i Region Midt-Norge 
 • Ha nødvendig kompetanse innen fagfelta, bidra til kompetansedeling og delta i relevante fagnettverk internt og eksternt.  

Les heile utlysning her.

 

Regional Innkjøper

På grunn av stor prosjektaktivitet søker vi etter innkjøper i 2-årig engasjement, med muligheter for fast tilsetting for riktig person. Stillingen er i teknisk avdeling ved regions-kontoret i Gaupne. Du vil inngå i team sammen med to kompetente innkjøpere i regionen, samt også være en del av det innkjøpsfaglige nettverket i Statkraft. Reisevirksomhet og varierende arbeidspådrag må påregnes.  


Din rolle: 

 • Delta aktivt og bistå prosjektleder i prosjektutvikling og prosjektgjennomføring 
 • Ansvar for anskaffelsesprosessen i prosjekt, med bl.a. strategisk planlegging, evaluering av tilbud, ledelse av forhandlinger og kontraktsoppfølging 
 • Bidra til kostnadseffektive anskaffelser og løsninger til riktig kvalitet, samt sikre at anskaffelsesprosessen er i samsvar med eksterne og interne krav  
 • Bidra til utvikling av- og etablering av beste praksis for innkjøp / anskaffelse 
 • Ha nødvendig kompetanse innen fagfelta, bidra til kompetansedeling og delta i relevante interne fagnettverk 

 Les heile utlysninga her.

 

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og kritiske tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon. 

 

Søknadsfrist: 05.02.2021

Gå til søknadsskjema
Til toppen