Frist: 5. april

Statkraft søker strategisk HR-partner region Midt-Norge

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Region Midt-Norge er en del av forretningsområde Produksjon, med ansvar for vann- og vindkraftanlegg i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Anleggene i regionen blir driftet av fem kraftverksgrupper, i samarbeid med produksjonsavdelingen og teknisk avdeling.

Vi har nå ledig stilling som strategisk HR_partner i regionen og søker fortrinnsvis etter en som ønsker oppmøtested ved regionkontoret i Gaupne. For den rette søkeren vil vi likevel vurdere Trondheim som oppmøtested.

Din rolle:

 • Støtte og utfordre lederne i årlige prosesser og strategiske initiativer
 • Bidra til å utvikle organisasjonen, menneskene og lederskapet
 • Støtte og fremme organisasjonsmessige endringsprosesser
 • Evne å komme til bunns i komplekse problemstillinger
 • Fasilitere diskusjoner og levere analyser for å sikre kritisk kompetanse og kapasitet
 • Initiere og drive forbedringsinitiativer
 • Gjennomføre gode rekrutteringsprosesser
 • Sikre høy kvalitet på HR-service og støtte
 • Delta i prosjekter og i utviklingen av HR-funksjonen i selskapet

Din profil:

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis på Masternivå, innen organisasjon og ledelse, strategi, HR eller tilsvarende
 • Solid erfaring i tilsvarende rolle, gjerne med vekt på endringsledelse og organisasjonsutvikling
 • Du må ha kundefokus og god forretningsforståelse
 • Evne til å inspirere, bygge tillit og gode relasjoner
 • Høy integritet og etiske verdier – du vil være en rollemodell for verdier og ønsket kultur
 • God HSSE forståelse og engasjement
 • Solide norskkunnskaper og profesjonelle engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 

Reiseaktivitet må påregnes.

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et spennende konsern
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Den aktuelle kandidaten vil derfor bli gjenstand for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.

Gå til søknadsskjema
Til toppen