Frist: 15. Mar

Statkraft Vik søkjer lærling og fagarbeidarar innan elektro og mekanisk

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Statkraft i vik søkjer lærling i energioperatørfaget, fagarbeidar mekanisk og fagarbeidar elektro til kraftsverkgruppa i Sogn.

Lærling i energioperatørfaget, kraftverksgruppe Sogn

Region Midt-Norge har ansvar for Statkrafts produksjon i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Finnmark. Regionen har 4 kraftverksgrupper, og kraftverksgruppe Sogn har ansvar for kraftverka i Jostedal, Vik og Høyanger, og er organisert i 3 vedlikehaldsgrupper. Vedlikehaldsgruppe Vik har 9 medarbeidarar.

Vi søkjer fortrinnsvis etter person med skulebakgrunn frå Vg2 elenergi. Personlege eigenskapar er viktige, og me vektlegg at du er ansvarsmedviten og omgjengeleg.

Oppmøtestad vert vedlikehaldsgruppe Vik

Kva du kan forvente som lærling i Statkraft:

 • Kvalitet i fagopplæringa og eit godt læringsmiljø i eit konsern i sterk vekst
 • Eit godt arbeidsmiljø prega av kompetanse, ansvarskjensle og nyskaping
 • Mangfald med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordningar 

Søk på stillinga her.

 

Fagarbeidar mekanisk, kraftverksgruppe Sogn

Me søkjer etter ein engasjert fagarbeidarar til kraftverkgruppe Sogn. Som fagarbeidar skal du arbeide i team med erfarne og dyktige kollegaer og med hovudfokus på drift og vedlikehald av kraftverk og tilhøyrande installasjonar.

Oppmøteplass for stillinga er vedlikehaldsgruppe Vik.


Din rolle:

 • Du vil delta i dagleg drift og vedlikehald av maskiner og utstyr i kraftanlegg og reguleringsområdet
 • Jobbe med førebyggjande vedlikehald, reparasjonar og montering
 • Utføre tilsyn, tilstandsvurderingar og feilsøking
 • Delta i prosjekt eller større vedlikehaldsarbeid i eiga kraftverksgruppe eller i andre kraftverksgrupper ved behov
 • Du vil inngå i vedlikehaldsgruppa leia av vedlikehaldsleiar


Din profil:

 • Fagbrev innan mekaniske fag
 • God HMS forståing og engasjement
 • Gode samarbeidsevner, tek initiativ og er sjølvstendig
 • Gode generelle IT–kunnskapar og ferdigheiter
 • Evne til å drive kontinuerleg forbetring
 • Gode kommunikasjonsevner

 • Resultatorientert og vektlegg orden, struktur og planlegging
 • Interesse og evne til å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy     
 • Fleksibel og samarbeidsviljug på tvers av einingar
 • God fysisk form
 • Sertifikat for bil klasse B

Statkraft forvaltar kritisk infrastruktur og tenester i fleire land. Søkjarar må difor gjennomgå ein helsesjekk og bakgrunnssjekk, som begge må vere bestått som ein føresetnad for tilsetjing


Vi kan tilby:

 • Faglag og personleg utvikling i eit konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvar og nyskaping
 • Mangfald med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelsar og gode velferdsordningar 

Søk på stillinga her.

 

Fagarbeidar elektro, kraftverksgruppe Sogn

Me søkjer etter ein engasjert fagarbeidarar til kraftverkgruppe Sogn. Som fagarbeidar skal du arbeide i team med erfarne og dyktige kollegaer og med hovudfokus på drift og vedlikehald av kraftverk og tilhøyrande installasjonar.

Oppmøteplass for stillinga er vedlikehaldsgruppe Vik.


Din rolle:

 • Du vil delta i dagleg drift og vedlikehald av maskiner og utstyr i kraftanlegg og reguleringsområdet
 • Jobbe med førebyggjande vedlikehald, reparasjonar og montering
 • Utføre tilsyn, tilstandsvurderingar og feilsøking
 • Delta i prosjekt eller større vedlikehaldsarbeid i eiga kraftverksgruppe eller i andre kraftverksgrupper ved behov
 • Du vil inngå i vedlikehaldsgruppa leia av vedlikehaldsleiar


Din profil:

 • Fagbrev innan elektrofaget
 • God HMS forståing og engasjement
 • Gode samarbeidsevner, tek initiativ og er sjølvstendig
 • Gode generelle IT–kunnskapar og ferdigheiter
 • Evne til å drive kontinuerleg forbetring
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Resultatorientert og vektlegg orden, struktur og planlegging
 • Interesse og evne til å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy     
 • Fleksibel og samarbeidsviljug på tvers av einingar
 • God fysisk form
 • Sertifikat for bil klasse B

Statkraft forvaltar kritisk infrastruktur og tenester i fleire land. Søkjarar må difor gjennomgå ein helsesjekk og bakgrunnssjekk, som begge må vere bestått som ein føresetnad for tilsetjing


Vi kan tilby:

 • Faglag og personleg utvikling i eit konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvar og nyskaping
 • Mangfald med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelsar og gode velferdsordningar 

Søk på stillinga her.

 

 

Søknadsfrist: 15.03.2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen