Frist: 17. juli

Undervisningsstilling innan Bygg og anleggsteknikk

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Interessant med 100 % vikariat for skuleåret 2017/18?

For skuleåret 2017/18 har utdanningsprogrammet for Bygg- og anleggsteknikk ved Sogndal vgs fem Vg1-klassar, ein Vg2-klasse Anleggsteknikk, to Vg2-klassar Byggteknikk og ein Vg2-klasse Klima-, energi- og miljøteknikk.

 

Kvalifikasjonar:

  • Faglærar med kompetanse innan tømrarfag og/ eller betongfag. Undervisning kan bli lagt til både Vg1 og Vg2-nivå
  • Den som blir tilsett, må ha relevant fagbrev, samt teoretisk utdanning på fagskule eller høgskulenivå
  • Søkjar utan praktisk pedagogisk utdanning kan tilsetjast på vilkår

For stillinga gjeld:

  • Løn etter avtale 
  • Vanlege fylkeskommunale tilsetjingsvilkår 
  • Hjelp til å skaffe bustad og flytteutgifter dekka etter gjeldande reglar
  • Pensjons- og forsikringsordningar 
  • 6 månaders prøvetid 

Ved tilsetjing er det krav om politiattest av nyare dato, men slik attest skal ikkje følgje søknaden. Kopi av attestar og vitnemål tek du med deg ved eit eventuelt intervju. Utlysinga kan bli trekt ved eventuelt overtal i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Sens søknad med fullstendig CV innan 17. juli. Nærare opplysningar om undervisningsstillinga kan du få hjå avdelingsleiar for yrkesfag. 

Henry Arne Helle, tlf. 57 67 64 09 / 908 49 591, e-post henry.arne.helle@sfj.no eller rektor Marta Sofie Vange, tlf. 57 67 64 01 / 957 21 392, e-post marta.sofie.vange@sfj.no.

Gå til søknadsskjema
Til toppen