Frist: 30. des.
(Foto: Lukas Kloeppel/Pexels)

Vestland fylkeskommune har fleire ledige stillingar innan infrastruktur og veg

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vi arbeider no med å byggje opp ein solid og kompetent vegadministrasjon som skal løyse oppgåvene på fylkesvegane. Dei som blir tilsett får store moglegheiter til å vere med å påverke og utvikle.

Frå 2020 overtar Vestland fylkeskommune ansvaret for fylkesvegnettet i heile Vestland fylke. Vi set no saman eit spanande team av dyktige fagfolk frå alle kantar av det nye fylket for å løyse denne viktige samfunnsoppgåva. Til saman skal vi vera om lag 300 medarbeidarar med arbeidsstad på fleire stader i det nye fylket. Vi treng deg som har kompetanse innan vegplanlegging, prosjektering, drift og vedlikehald av veg, samt mange fleire fagområder. Bli med frå starten og set ditt preg på ei ny avdeling med stor entusiasme for å gi det nye fylket gode og trygge vegar og god infrastruktur.

  • Vegplanleggar - planlegging og prosjektering av veg og infrastruktur i Vestland
  • Vegplanleggar - prosjektering
  • Elektroingeniør - prosjektering
  • Planleggingsleiar - planlegging og prosjektering av veg og infrastruktur i Vestland
  • Bruplanlegger - prosjektering

Les meir om stillingane her.

Søknadsfrist: 30.12.2019

Gå til søknadsskjema
Til toppen