Søk etter tag

Fotball 343 treff

Kaupanger-trenar, Øystein Lindesteg Rinde.

Sebastian Kaldestad med bakgrunn frå Sogndal Fotball blir spelarutviklar for kaupangerdamene, medan Roger Hjellhaug får ei trenarrolle.
Tom Mangersnes

Tom Mangersnes kjem i 2017 til å ha ansvar for Sogndal sitt analysearbeid, samt spelarkartlegging og vidareutvikling av fagfeltet analyse.
Vis flere