Annonsèr hos oss

Over 30 000 unike brukarar kvar veke.

Annonsørinnhold produsert av Porten

Kristine Haglund

Dagleg leiar / marknad

kristine@porten.no

+47 948 61 766

Jobb i Sogn

Gjennom vår svært populære stillingspakke, legger me stor vekt på å nå ut til alle aktuelle kandidatar. Ved å annonsere stillinga di hos oss får du:

  • Oppføring under "Jobb i Sogn"

  • Plass i stillingskarusellen på forsida og artikkelsida

  • Deling og målretta betalt promotering i sosiale medier

  • Bannerannonsering fram til søknadsfrist (premiumpakka)

Prisar:

  • Standardpakka: 6 900,-

  • Premiumpakka: 9 900,-

Me kan også hjelpe deg med å lyse ut stillinga på andre plattformar om ønskelig.

Bannerannonse

Å få budskapet ut med få, men effektive ord kan fungere utmerka med ei bannerannonse. Bannarar er også glimrande for å skape ekstra merksemd rundt arrangement og stillingsutlysingar.

Me kan til og med hjelpe deg med utforminga av annonsa om det er ønskelig. Alternativt ber me vennlegst om at annonseinnhaldet blir levert to dagar før den planlagde publiseringsdatoen.

Innhaldsmarknadsføring / Content marketing

Vis fram kva de driv med og kva de er gode på. Alle har spennande historier å dele, og me kan bistå med produksjon og spreiing av desse. Innhaldet kan dreie seg om spennande prosjekt, jobbmoglegheiter hos dykk, måtar tilsette kan utvikle seg på, og mykje meir.

Artiklane blir produserte i tråd med dine ønsker og blir tydeleg merka som "annonse". Annonsen blir liggjande godt synleg på framsida i 14 dagar og her på nettsida. Dette er ein svært effektiv måte å byggje tillit og relasjonar på.

Har du spørsmål eller ønskjer eit tilbod? Ta kontakt!